VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Để Đại lý hải quan thực sự là “cánh tay nối dài” của ngành Hải quan

Hiện tại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan Bình Dương có 34 Đại lý làm thủ tục hải quan đã được Tổng cục Hải quan công nhận

Để Đại lý hải quan thực sự là “cánh tay nối dài” của ngành Hải quan

Phát triển Đại lý làm thủ tục hải quan sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động dịch vụ logistics phát triển, rút ngắn thời gian thông quan, giảm phát sinh các trường hợp vi phạm... Nhận thức rõ lợi ích này, Hải quan Bình Dương luôn chú trọng thực hiện phát triển đại lý hải quan

Hải quan Bình Dương chủ động vào cuộc đổi mới phương thức kiểm tra chuyên ngành

Hải quan Bình Dương thu hơn 12,4 tỷ đồng từ kiểm tra trong và sau thông quan

Hải quan Bình Dương phấn đấu thu vượt từ 6,5% chỉ tiêu giao

Cục Hải quan Bình Dương: Gỡ khó cho doanh nghiệp nhập khẩu hàng phế liệu

Hải quan Bình Dương: Sức bật từ cải cách, hiện đại hóa

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vừa tổ chức Hội thảo “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đại lý làm thủ tục hải quan”. Tham dự Hội thảo có Ban Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng tham mưu: Giám sát quản lý về hải quan, Thuế xuất nhập khẩu, Công nghệ Thông tin; Lãnh đạo các Chi cục và Lãnh đạo các Đại lý làm thủ tục hải quan đang làm thủ tục trên địa bàn.

Hiện tại trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có 34 Đại lý làm thủ tục hải quan đã được Tổng cục Hải quan công nhận. Tổng số doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan qua các Đại lý làm thủ tục hải là 664 doanh nghiệp.

Hoạt động của các Đại lý làm thủ tục hải thời gian qua đã kết nối giữa cơ quan Hải quan với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn qua đó tạo điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp trong việc nắm bắt các quy định về thủ tục hải quan, phân loại, áp mã HS, C/O, trị giá tính thuế…

Nội dung chính của buổi Hội thảo bao gồm 3 phần: Trình bày báo cáo tình hình hoạt động các Đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong các năm 2017-2018; Tập huấn Thông tư 22/2019/TT-BTC ngày 16/4/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, cấp và thu hồi mã số nhân viên Đại lý làm thủ tục hải, trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động Đại lý làm thủ tục hải; Giải đáp các vướng mắc của Đại lý làm thủ tục hải liên quan đến các mảng: giám sát quản lý về hải quan, thuế xuất nhập khẩu, công nghệ thông tin, hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Việc phát triển Đại lý làm thủ tục hải quan sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động dịch vụ logistics phát triển, giúp việc thực hiện thủ tục hải quan của các doanh nghiệp trở nên chuyên nghiệp hóa, rút ngắn thời gian thông quan, giảm phát sinh các trường hợp vi phạm do không có điều kiện nghiên cứu đầy đủ pháp luật về hải quan và chính sách quản lý hàng hóa.

Thông qua Hội thảo, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương cũng mong rằng hoạt động của Đại lý làm thủ tục hải quan được khởi sắc hơn trong thời gian tới, để thực sự là “cánh tay nối dài” của cơ quan Hải quan

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM