Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế -xã hội vùng Tây Nam Bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 ngày 11/7 do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đổi mới liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Đổi mới liên kết vùng nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Đó là chỉ đạo được đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo Tây Nam bộ đưa ra tại Hội nghị sơ kết tình hình kinh tế -xã hội vùng Tây Nam Bộ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016 ngày 11/7 do Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức.

Thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ định hướng những công tác lớn của ngành Tài chính

Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình nông thôn mới

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Quyết liệt thích ứng với biến đổi khí hậu

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 250 nghìn tỷ đồng; tăng trưởng kinh tế toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đạt 6,5%, cao hơn mức tăng bình quân của cả nước là 5,52%. Sản xuất công nghiệp xây dựng và dịch vụ tăng cao hơn bình quân chung cả nước. Lạm phát tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức bình quân của cả nước, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 282.657 tỷ đồng, tăng 11,1% so cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 8,89 tỷ USD, tăng 3,2% so với cùng kỳ.

Các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35) cũng đã có những tác động tích cực nhất định đến kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL khi thu hút đầu tư nước ngoài của toàn vùng có xu hướng tăng với 79 dự án có tổng số vốn đăng ký đạt gần 1 tỷ USD; gần 3.900 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn là 40.000 tỷ đồng, tăng 9,2% về số lượng và 128% về vốn đăng ký… hứa hẹn tăng trưởng kinh tế của vùng sẽ cao hơn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ bày tỏ lo ngại về vấn đề tăng trưởng nông lâm ngư nghiệp gặp khó, nhất là nông nghiệp. Sản lượng lương thực cả nước giảm 1,3 triệu tấn thì riêng vùng ĐBSCL giảm 1 triệu tấn, đã tác động chủ yếu khiến ngành sản xuất nông nghiệp nói chung tăng trưởng âm 2,2%. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành khu vực Tây Nam bộ còn chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn làm nhiều khu vực thiếu nước sản xuất và sinh hoạt, làm giảm năng suất, diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản của vùng; thiếu vốn đầu tư các công trình, dự án biến đổi khí hậu, ngăn mặn, trữ nước ngọt và hệ thống thủy lợi cho vùng; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn…

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bám sát Nghị quyết 01 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, Nghị quyết về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ĐBSCL cần cấp thiết đổi mới trong thực hiện liên kết vùng trước diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu. Theo đó, các địa phương vùng Tây Nam Bộ cần triển khai các giải pháp nhằm tăng cường vùng nguyên liệu; đẩy mạnh liên kết trong đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với ứng phó biến đổi khí hậu; xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp, liên kết nông dân với doanh nghiệp; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông…

PV.

Có thể bạn quan tâm