VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Đối thoại APEC về các Hiệp định Thương mại tự do

Đối thoại APEC về các Hiệp định Thương mại tự do

Ngày 27/8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Bộ Công thương phối hợp với Ban Thư ký APEC quốc tế tổ chức Đối thoại của APEC về các Hiệp định Thương mại khu vực và Hiệp định thương mại tự do (RTA/FTA) trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

SOM 3 ngày làm việc thứ 9 và các nội dung kinh tế quan trọng

Nhiều hoạt động quan trọng được bàn thảo tại SOM 3 ngày làm việc thứ 8

Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017 - Cơ hội tìm kiếm đối tác đầu tư của doanh nghiệp

Trọng tâm của cuộc đối thoại là chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan tới đàm phán và ký kết RTA/FTA, cùng nhau phát triển kinh tế, ổn định xã hội và chia sẻ thịnh vượng chung.

Tham dự buổi Đối thoại bao gồm Trưởng các quan chức cao cấp APEC, các Quan sát viên chính thức APEC, các vị diễn giả, đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC và Việt Nam, giới học giả và đại diện cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch SOM APEC 2017 cho biết: chủ đề của Đối thoại này phù hợp với chủ đề Năm APEC 2017 là “tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.

Với chủ đề của năm, các nền kinh tế thành viên xác định đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng, tiếp tục là một trọng tâm hợp tác của APEC. Trong đó, có nội dung thúc đẩy Hiệp định Thương mại khu vực và Hiệp định Thương mại tự do và hướng tới hình thành một Khu vực thương mại tự do trong tương lai, sau khi đã hoàn thành mục tiêu Borgo.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, các Hiệp định Thương mại khu vực và Hiệp định Thương mại tự do tại khu vực APEC - nơi tập trung hơn một nửa các Hiệp định Thương mại tự do trên thế giới, đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng, quy mô và tính chất.

Theo thống kê của Ban Thư ký APEC quốc tế, tính đến năm 2016, hiện đã có khoảng 165 Hiệp định Thương mại tự do, trong đó bao gồm ít nhất một thành viên APEC tham gia đã đi vào hiệu lực; gần 60 Hiệp định Thương mại khu vực và Hiệp định Thương mại tự do đã được ký kết và thực thi giữa nội bộ các thành viên APEC.

Hiện có ngày càng nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới được đàm phán và ký kết tại khu vực, tập trung vào các vấn đề thương mại và đầu tư thế hệ mới, các vấn đề sau biên giới cũng như các rào cản mang tính phi thuế.

Các Hiệp định Thương mại khu vực và Hiệp định Thương mại tự do mang lại nhiều lợi ích về tăng trưởng kinh tế, tiếp cận thị trường, thu hút FDI, tác động cải cách thể chế, luật lệ trong nước.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, vấn đề cần đặt ra là làm thế nào để tranh thủ tối đa các lợi ích kinh tế - xã hội của các FTA; đồng thời giảm thiểu những tác động bất lợi từ chi phí điều chỉnh, sự bất bình đẳng thu nhập gia tăng…

Tại Đối thoại, các đại biểu tập trung thảo luận về đầu tư thương mại và dịch vụ trong các Hiệp định Thương mại khu vực và Hiệp định Thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương; sự tham gia của các bên vào các hiệp định; chia sẻ bài học kinh nghiệm cũng như đánh giá tác động của các hiệp định... đến sự phát triển kinh tế, ổn định xã hội và chia sẻ thịnh vượng chung trong toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM