Ngành Dự trữ Quốc gia:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao

HS

(Taichinh) - (Tài chính) Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), diễn ra tại Hà Nội sáng nay.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đề nghị toàn thể CBCC trong ngành DTQG tiếp tục giữ vững phong trào thi đua, giữ vững thành tích, phấn đấu có nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích cao hơn nữa.Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đề nghị toàn thể CBCC trong ngành DTQG tiếp tục giữ vững phong trào thi đua, giữ vững thành tích, phấn đấu có nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích cao hơn nữa.

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí, cùng nhiều đồng chí là đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Văn phòng Bộ Tài chính. Về phía Tổng cục DTNN có 283 đại biểu tiêu biểu cho gần 3.000 cán bộ, công chức của Tổng cục DTNN về dự Hội nghị. Hội nghị vinh dự được đón các đồng chí đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và đại diện các Bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đến dự.

Nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể xuất sắc

Hội nghị đã được nghe báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2010-2015) của Tổng cục DTNN cùng nhiều ý kiến tham luận, giao lưu của các điển hình tiên tiến trao đổi về những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt trong quản lý điều hành hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đã nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự cố gắng của tập thể CBCC ngành DTQG nói chung và Tổng cục DTNN nói riêng- đơn vị có nhiều tập thể lao động xuất sắc, cá nhân điển hình tiên tiến; cùng như đánh giá cao những kết quả đạt được của Tổng cục DTNN từ việc tích cực đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Trong 5 năm qua, cùng với thắng lợi chung của ngành Tài chính, phong trào thi đua yêu nước của Tổng cục DTNN đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng, đó là kết quả của việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức ngành DTQG thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Các cán bộ, công chức Tổng cục DTNN đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, đặc biệt là những đơn vị mới thành lập như Cục DTNN KV Cửu Long, Đông Nam Bộ, Bắc Tây Nguyên, Hoàng Liên Sơn..; sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu cấp bách của đất nước trong phòng, chống, khắc phục thiên tai, bão lụt, dịch bệnh và những nhiệm vụ cấp bách khác của Đảng và Nhà nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Tài chính trong thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội do Nghị quyết Đại hội Đảng XI đã đề ra.

Việc tổ chức các phong trào thi đua của Tổng cục DTNN được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung thi đua, mục tiêu, tiêu đề thi đua đến từng khâu từng việc đã chú trọng tổ chức đan xen các phong trào thi đua; kết hợp giữa các phong trào thi đua thường xuyên, định kỳ với các phong trào thi đua theo chuyên đề, gắn phong trào thi đua phù hợp và sát với nhiệm vụ của ngành DTQG, như các phong trào thi đua: “Giữ gìn vùng kho an toàn, xanh, sạch, đẹp”, phong trào “Thủ kho giỏi”, “Kỹ thuật viên giỏi”...; đã thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua; gắn công tác thi đua với việc khen thưởng; làm cho công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, thúc đẩy phong trào thi đua. Chính vì thế, ngành DTQG đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận là: Đã hoàn thiện tương đối đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách DTQG; tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý DTQG ngày càng hiệu lực, hiệu quả;  Quy mô DTQG ngày càng được tăng cường, danh mục mặt hàng và cơ cấu mặt hàng hợp lý; Việc sử dụng lực lượng DTQG luôn được các Bộ, ngành thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đáp ứng các nhu cầu cấp bách của đất nước, bảo đảm phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, tham gia nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển bền vững. Qua phong trào thi đua, nhiều tổ chức, cá nhân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính trao tặng những danh hiệu cao quý.

Sẵn sàng nguồn lực DTQG, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ

Giai đoạn 2015- 2020, kinh tế trong nước tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng năm sau có xu hướng cao hơn năm trước, kinh tế vĩ mô và lạm phát được kiểm soát; nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức.

Vấn đề đặt ra đòi hỏi từ Tổng cục DTNN, các Cục DTNN khu vực đến các Chi cục DTNN phải luôn chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực DTQG để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lụt, dịch bệnh gây ra và đảm bảo an sinh xã hội, làm tốt chức năng  nhiệm vụ của ngành DTQG. Nhân Hội nghị Điển hình tiên tiến này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đề nghị Tổng cục DTNN nghiên cứu  triển khai và tổ chức thực hiện một số nội dung chủ yếu như sau:

Một là, tiếp tục phát động phong trào thi đua trong toàn ngành nhằm phát huy truyền thống của ngành Dự trữ Quốc gia động viên cán bộ công chức trong đơn vị ra sức phấn đấu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tổng kết công tác triển khai Luật DTQG để xây dựng đồng bộ văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác quản lý. Rà soát việc thực hiện Chiến lược DTQG cho phù hợp thực tiễn. Đồng thời triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết hệ thống kho DTQG .

Ba là, đảm bảo kịp thời nguồn lực DTQG khi có yêu cầu về xuất cấp hàng phục vụ nhân dân, khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; đảm bảo quốc phòng an ninh; góp phần đảm bao an sinh xã hội và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác khi được Đảng và Nhà nước giao.

Bốn là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm mỗi cán bộ công chức. Tiếp tục học tập và làm theo đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phải thật sự cần - kiệm - liêm - chính - chí công vô tư, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong  quản lý hàng hoá, vật tư dự trữ; quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định các loại nguồn vốn, phí, kinh phí, tài sản; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chống tham nhũng trong sử dụng NSNN. Nhiệm vụ này phải thực hiện thường xuyên, liên tục, được cụ thể hoá trong các chương trình công tác và được kiểm điểm đánh giá một cách sâu sắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm là, phải chú ý tăng cường công tác quản lý trong từng khâu công việc; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo điều kiện để cán bộ công chức yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Lãnh đạo các đơn vị phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc phân công giao nhiệm vụ cho cấp dưới và kiểm tra giám sát cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Sáu là, làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự phối kết hợp giữa  cấp ủy Đảng, Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể thực sự trong sạch vững mạnh; xây dựng cơ quan văn hoá, hoạt động có nề nếp; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức “vừa hồng vừa chuyên”, giữ gìn và phát huy truyền thống ngành DTQG.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đề nghị toàn thể CBCC trong ngành DTQG tiếp tục giữ vững phong trào thi đua, giữ vững thành tích đạt được, phấn đấu trong thời gian tới có nhiều cá nhân, tập thể đạt thành tích cao hơn nữa, góp phần xây dựng ngành DTQG nói riêng và ngành Tài chính nói chung ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020, tích cực phấn đấu thi đua hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước và Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính vào tháng 8/2015, Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại Hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành DTQG vào năm 2016.

Tôn vinh thành tích đạt được trong giai đoạn 2010-2015, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí và Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng đã trao Huân chương Độc lập hạng nhì, ba; Huân chương lao động Hạng Nhất, Nhì, Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân của Tổng cục DTNN. Hội nghị đã bầu các cá nhân điển hình của ngành để tham dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính sắp tới. Trong không khí hào hứng, phấn khởi, toàn thể Hội nghị nhất trí thông qua “Quyết tâm thư của Hội nghị điển hình tiến tiến” gửi tới lãnh đạo Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục