VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên lần thứ tư triển khai công tác bầu cử

Phiên họp lần thứ tư của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Lâm Hiền

Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên lần thứ tư triển khai công tác bầu cử

Sáng 13/4/2016, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã họp phiên thứ tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

100% cử tri Bộ Tài chính đề cử Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng ứng cử ĐBQH khóa XIV

Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, đại diện Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịchNước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính…

Phiên họp được tổ chức nhằm tiếp tục triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại phiên họp lần này, sau khi xem xét việc điều chỉnh phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các thành viên Hội đồng đã thảo luận, thông nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Từ sau phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia lần thứ ba (tháng 3/2016) tới nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục được triển khai tích cực, đồng bộ. Trình bày Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ở Trung ương và địa phương công tác chuẩn bị bầu cử đã bước vào gia đoạn quan trọng, khẩn trương với việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tácđối với người tham gia ứng cử; chuẩn bị rà soát danh sách cử tri, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử…

Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 cũng khẳng định, trong thời gian tới để công tác bầu cử bảo đảm tiến độ theo quy định pháp luật về bầu cử, cần triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện việc phân bổ ứng cử viên Đại biểu Quốc hội ở trung ương về ứng cử tại các địa phương bảo đảm theo đúng nguyên tắc và tiêu chí; Tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử, tổ chức đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhất là về danh sách những người ứng cử, củng cố các cụm khẩu hiệu, pano, áp phích, tranh cổ động tại các khu vực đông dân cư và các địa điểm bỏ phiếu…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kể từ khi được thành lập, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan, các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương chuẩn bị tích cực cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021. Các thành viên của Hội đồng cũng thực hiện các đợt kiểm tra, giám sát công tác bầu cửtại các địa phương... Nhằm thực hiện hiệu quả công việc trong thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, ban ngành ở Trung ương và các cơ quan liên quan tích cực chủ động trong công việc, đồng thời, chỉ đạo triển khai theo sự phân công, rà soát lại các nội dung công việc theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM