VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Hướng tới Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC

Hướng tới Kế hoạch tổng thể về kết nối APEC

Ngày 27/8, trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp lần thứ 3 (SOM3) và các cuộc họp liên quan đã diễn ra Cuộc họp của Nhóm bạn của Chủ tịch về Kết nối. Cuộc họp đã cập nhật tiến độ thực hiện các sáng kiến nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối của APEC.

Bảo đảm an ninh lương thực và phát triển nông nghiệp bền vững trong khu vực APEC

Để doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ logistics toàn cầu

SOM 3 ngày làm việc thứ 9 và các nội dung kinh tế quan trọng

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp APEC 2017 Bùi Thanh Sơn đã đồng chủ trì cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về Kết nối.

Tăng cường kết nối là một trong những quan tâm hàng đầu của các nền kinh tế APEC nhằm tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng hơn, nâng cao tính bao trùm, hướng tới hình thành một châu Á – Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ, kết nối toàn diện và tổng thể vào năm 2025.

Hướng tới mục tiêu này, năm 2014, các nhà Lãnh đạo APEC đã nhất trí hình thành Khuôn khổ APEC về Kết nối, bao gồm các cam kết dài hạn của APEC nhằm tăng cường kết nối khu vực trên cả ba trụ cột: cơ sở hạ tầng, thể chế và con người. Đến năm 2015, các thành viên đã đề ra Lộ trình tổng thể về Kết nối APEC giai đoạn 2015 – 2025.

Lộ trình được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy triển khai các chiến lược tăng trưởng của APEC, cải thiện chất lượng mạng lưới giao thông vận tải khu vực, giảm chi phí giao dịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực; tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa các chương trình kết nối ở khu vực, thúc đẩy tự do thương mại, gắn kết tài chính và kết nối con người, vì phát triển chung của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về Kết nối lần này đã cập nhật tiến độ thực hiện các sáng kiến nhằm triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối của APEC, trong đó có kết quả của Đối thoại chính sách cao cấp về du lịch bền vững tại thành phố Hạ Long tháng 6 vừa qua; cập nhật Bản hướng dẫn về phát triển và đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng; tiến triển của Mạng lưới dịch vụ cảng biển APEC; văn bản tổng kết các thông lệ tốt của Kế hoạch kết nối APEC... 

Các đại biểu cũng lắng nghe Ban Thư ký ASEAN chia sẻ kinh nghiệm triển khai Kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN 2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu nhấn mạnh tăng cường kết nối phải là một trong những quan tâm hàng đầu của các nền kinh tế APEC nhằm tạo thêm những động lực mới cho tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực sâu rộng hơn, nâng cao tính bao trùm, hướng tới hình thành một châu Á-Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ, kết nối toàn diện và tổng thể vào năm 2025.

PV.

Có thể bạn quan tâm