VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
KBNN đã huy động trên 113 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

KBNN đã huy động trên 113 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 12/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng.

[Infographic] Tình hình thị trường trái phiếu chính phủ tháng 08/2018

Bộ Tài chính thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước

Hơn 8 tháng, Kho bạc Nhà nước huy động được 109.711 tỷ đồng thông qua đấu thầu

Tháng 8/2018, giá trị giao dịch thứ cấp trên thị trường trái phiếu Chính phủ đạt hơn 147 nghìn tỷ đồng

Khối lượng cụ thể tại các kỳ hạn như sau: 5 năm (500 tỷ đồng), 10 năm (2.000 tỷ đồng), 15 năm (2.000 tỷ đồng), 30 năm (500 tỷ đồng).  Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.050 tỷ đồng. 

Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 6 thành viên dự thầu, huy động được 1.650 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,71%/năm, tăng 0,04%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 10 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,71%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 15 năm có 5 thành viên dự thầu, huy động được 1.200 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 4,97%/năm, tăng 0,05%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/9/2018). Phiên thầu phụ kỳ hạn 15 năm gọi thầu 600 tỷ đồng, có 1 thành viên tham gia dự thầu, huy động được 600 tỷ đồng với lãi suất 4,97%/năm.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 30 năm không có lãi suất trúng thầu. Phiên đấu thầu đã huy động được 4.050 tỷ đồng. 

Như vậy, kể từ đầu năm 2018, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 113.761 tỷ đồng thông qua đấu thầu tại HNX.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM