Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

PV.

(Taichinh) -
(Tài chính) Có hiệu lực thi hành từ ngày 27/4/2015, Thông tư số 30/2015/TT-BTC ngày 9/3/2015, hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Đây là thông tư thay thế Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính.
Có nhiều ưu đãi chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nguồn: InternetCó nhiều ưu đãi chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Nguồn: Internet
Theo đó, Thông tư 30/2015/TT-BTC quy định các đối tượng là các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời, Thông tư 30/2015/TT-BTC quy định cụ thể về chế độ ưu đãi, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, thanh toán hỗ trợ ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân; Hỗ trợ đào tạo nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ; Hỗ trợ tài chính các hạng mục xây dựng của cơ sở kinh doanh và hỗ trợ khác...

Bên cạnh đó, Thông tư 30/2015/TT-BTC cũng quy định 5 nguyên tắc thanh toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ. Trong đó có một số quy định như: Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư, khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án hoàn thành được tạm ứng, thanh toán 70% mức hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu; sau khi dự án hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu thì được thanh toán 30% mức vốn còn lại.

Đối với khoản hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường được tạm ứng tối đa 70% mức vốn hỗ trợ ngay sau khi doanh nghiệp ký hợp đồng và chuyển tiền cho bên thực hiện hợp đồng; sau khi được nghiệm thu sẽ thanh toán 30% mức vốn còn lại hoặc thu hồi tạm ứng (nếu có)...

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định rõ thời điểm lập dự toán nguồn kính phí hỗ trợ của Nhà nước là hàng năm vào thời điểm lập dự toán thu, chi ngân sách. Căn cứ vào chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp, doanh nghiệp có dự án hỗ trợ kinh phí của nhà nước lập kế hoạch gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời gửi đến Sở Tài chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp kế hoạch kinh phí hỗ trợ của các doanh nghiệp báo cáo UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Trên cơ sở đó, UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước báo cáo thực hiện các khoản kinh phí hỗ trợ theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 31/3 hằng năm./.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • tối đa 150 từ
  • tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục