VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định kiện toàn Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng.

Công bố hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh của người dân

Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện chế độ kế toán thuế

Cục Thuế Ninh Bình: Thành công nhờ cải cách toàn diện

Hiệu quả từ đồng hành, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Theo đó, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là Chủ tịch Hội đồng. Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ (Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng), cùng một số thành viên.
Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, đề xuất với Thủ tướng các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.
Văn phòng Chính phủ là cơ quan thường trực Hội đồng, có trách nhiệm điều phối, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng và huy động các cơ quan, đơn vị khác có liên quan tham gia các hoạt động của Hội đồng; nghiên cứu các sáng kiến cải cách quy định hành chính do các thành viên Hội đồng đề xuất trước khi Chủ tịch Hội đồng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ là cơ quan giúp việc của Hội đồng, thực hiện nhiệm vụ thư ký Hội đồng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM