VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Kinh tế vĩ mô ổn định, phục hồi trên nhiều giác độ

Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, đóng góp vào ngân sách nhà nước tăng. Nguồn: internet

Kinh tế vĩ mô ổn định, phục hồi trên nhiều giác độ

(Tài chính) Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính vĩ mô và điều hành NSNN, báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, từ nay đến cuối năm, toàn ngành Tài chính sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 1. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tháng 10/2014

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2014 tăng 0,11% so với tháng trước; tính chung 10 tháng, tăng 2,36% so với tháng 12/2013 là mức tăng thấp nhất so với mức tăng cùng kỳ một số năm gần đây

- Kim ngạch xuất khẩu Trong tháng 10 năm 2014, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 26,8 tỷ USD, tăng 3,7% so với tháng trước; Xuất khẩu 10 tháng ước đạt 123,07 tỷ USD, tăng 13,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 121,21 tỷ USD, tăng 11,2%. Như vậy, trong 10 tháng năm 2014 cả nước dự kiến xuất siêu gần 1,86 tỷ USD.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Thu hút FDI giảm so với cùng kỳ, tuy nhiên giải ngân FDI tiếp tục tăng (thực hiện FDI trong 10 tháng 2014 tăng 5,9% so với cùng kỳ)

- Sản xuất công nghiệp cải thiện: Lũy kế 10 tháng năm 2014, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% (cùng kỳ năm 2013 là 5,6%). Chỉ số hàng tồn kho tiếp tục có xu hướng giảm (kể từ tháng 8 đến nay).

2. Tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 10/2014

2.1. Về thực hiện dự toán thu NSNN:

Tổng thu NSNN tháng 10/2014 ước đạt 76.800 tỷ đồng. Luỹ kế thu NSNN 10 tháng đầu năm 2014 đạt 719.490 tỷ đồng, bằng 91,9% dự toán, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:

- Thu nội địa: lũy kế  10 tháng ước đạt 484.890 tỷ đồng, bằng 90% so với dự toán, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: thu từ khu vực kinh tế nhà nước đạt 87% dự toán, tăng 27,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài nhà nước đạt 88,5% dự toán, tăng 6,8%; thu từ khu vực FDI đạt 94% dự toán, tăng 14,7%.

- Thu từ dầu thô: lũy kế 10 tháng ước đạt 88.570 tỷ đồng, bằng 104% so với dự toán, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2013. Giá dầu thanh toán bình quân từ đầu năm đến nay đạt khoảng 111,2 USD/thùng, cao hơn 13,2 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng dầu thanh toán ước đạt 12,6 triệu tấn, bằng 88% kế hoạch năm.

- Thu cân đối từ hoạt động XNK: Lũy kế thu 10 tháng năm 2014 ước đạt 142.100 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2013 nhờ kim ngạch XNK 10 tháng đầu năm đạt khá và một số mặt hàng chịu thuế suất cao, trị giá lớn tăng mạnh so với cùng kỳ.

2.2. Về chi ngân sách nhà nước:

Tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 88.050 tỷ đồng; luỹ kế chi 10 tháng ước đạt 853.645 tỷ đồng, bằng 84,8% dự toán, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 85% dự toán, tăng 3,1%; chi trả nợ và viện trợ ước đạt 96,2% dự toán, tăng 29,6%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước đạt 85,1% dự toán, tăng 10,7%. Trong đó:

- Kiểm soát chi NSNN:

+ Về chi thường xuyên: Ước tính đến 31/10/2014, KBNN đã thực hiện kiểm soát 533.012 tỷ đồng thuộc dự toán năm 2014, đạt 75,67% dự toán. Thông qua kiểm soát chi NSNN, KBNN đã phát hiện khoảng 30.000 khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định; từ chối thanh toán 31,5 tỷ đồng.

+ Chi đầu tư: Qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 59 tỷ đồng do đề nghị thanh toán chưa đúng quy định, sai số học hoặc ngày phê duyệt quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2013.

- Giải ngân vốn đầu tư: Theo Báo cáo của KBNN, chi đầu tư XDCB, TPCP thuộc kế hoạch 2014 giải ngân qua KBNN ước tính đến 31/10/2014 là 207.540,7 tỷ đồng, trong đó: vốn đầu tư XDCB giải ngân ước 119.169,9 tỷ đồng, đạt 74,8% kế hoạch; giải ngân vốn TPCP ước 65.202,6 tỷ đồng, đạt 68% kế hoạch vốn năm 2014 nhà nước giao; vốn khác là 23.168,2 tỷ đồng, đạt 64,1% kế hoạch vốn năm 2014.

- Về ứng trước NSNN:

Số vốn ứng trước trong năm 2014 (tính đến ngày 24/10/2014) là 22.577,6 tỷ đồng, trong đó, vốn ứng trước NSNN được thu hồi từ nguồn NSNN là 11.107,5 tỷ đồng và vốn ứng trước TPCP là 11.165,9 tỷ đồng. Tổng số vốn ứng trước được thu hồi trong năm 2014 (tính đến 24/10/2014) là 26.037,4 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN là 3.025,3 tỷ đồng, vốn TPCP là 23.012,1tỷ đồng. Tổng số vốn ứng trước còn lại chưa thu hồi đến 24/10/2014 là 90.455 tỷ đồng, trong đó, ứng vốn NSNN và vốn TPCP (thu hồi từ nguồn NSNN và TPCP) là 74.083 tỷ đồng và ứng vốn NSNN (thu hồi từ các nguồn vốn khác) là 16.372 tỷ đồng.

2.3. Về cân đối NSNN: Bội chi NSNN tháng 10 ước 11.250 tỷ đồng; luỹ kế 10 tháng ước 134.155 tỷ đồng, bằng 59,9% mức bội chi dự toán năm.

2.4. Về huy động vốn cho NSNN:

Tính đến ngày 20/10/2014, KBNN đã huy động được 219.443,3 tỷ đồng TPCP, đạt 94,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2014.  

Tình hình thị trường tiếp tục diễn biến thuận lợi cho công tác huy động vốn, lãi suất trúng thầu giảm đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm (riêng kỳ hạn 15 năm lãi suất tăng nhẹ) do hiện tại, thanh khoản của hệ thống NHTM vẫn rất dồi dào và trái phiếu kỳ hạn dài (từ 5 năm trở lên) đang nhận được sự quan tâm đông đảo của các nhà đầu tư, đặc biệt là các NHTM và các quỹ đầu tư.

3. Tình hình tài chính đối ngoại:

- Đàm phán, ký kết hiệp định vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài: Trong tháng 10/2014 đã ký kết 2 Hiệp định vay từ nhà tài trợ Bỉ và Hàn quốc với tổng trị giá 51,4 triệu USD. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 20/10/2014 đã ký kết 29 Hiệp định vay với tổng trị giá 3.231,5 triệu USD, bằng 66,7% so với dự kiến cả năm, góp phần bổ sung nguồn vốn dài hạn cho đầu tư phát triển.

- Tổng số rút vốn vay của Chính phủ là 9.358,5 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 364.518,7 tỷ đồng, bằng 78,8% so với dự toán.

- Giải ngân vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong tháng 10/2014 đạt 18,7 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 68.574,6 tỷ đồng, đạt 78,8% so với kế hoạch năm 2014.

- Về nghĩa vụ trả nợ: Tháng 10/2014, tổng nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ là 5.332,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng đầu năm tổng nghĩa vụ trả nợ là 189.153,4 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch.

- Về cấp bảo lãnh Chính phủ: Trong tháng 10 không thực hiện cấp bảo lãnh của Chính phủ cho doanh nghiệp vay vốn, lũy kế 10 tháng đầu năm đã cấp bảo lãnh cho 7 dự án với tổng giá trị 2.439 triệu USD. 

- Tháng 10/2014, tổng nghĩa vụ trả nợ của các dự án được Chính phủ bảo lãnh là 638 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh từ các khoản trả gốc và lãi của các Doanh nghiệp (338 tỷ đồng) và khoản trả lãi của VDB (300 tỷ đồng).

Trên đây là những con số cho thấy dấu hiệu nền kinh tế phục hồi và ổn định, thuận lợi trên mọi mặt. Hầu hết các tập đoàn, tổng công ty nhà nước làm ăn có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển, các doanh nghiệp đã quay lại thị trường, tăng cường liên kết, đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, đóng góp  cho ngân sách nhà nước ngày càng nhiều, giúp ngành Tài chính thực hiện được các mục tiêu kinh tế vĩ mô đề ra.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM