VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2018, cao trào cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Năm 2018 sẽ là năm cao trào về cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Nguồn: Internet

Năm 2018, cao trào cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Năm 2017, có 69 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được phê duyệt phương án cổ phần hóa, với giá trị vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp cổ phần hóa được xác định lại là 160.083 tỷ đồng, gấp 6,34 lần so với tổng giá trị phần vốn Nhà nước cổ phần hóa năm 2016.

Dấu ấn trong chỉ đạo, điều hành năm 2017

Báo cáo hoàn chỉnh, chi tiết về cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Công khai doanh nghiệp có vốn Nhà nước phải bán giai đoạn 2017- 2020

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Còn 11 ngành then chốt có DNNN nm 100% vốn

Tại buổi họp tổng kết nhiệm vụ cổ phần hóa, thoái vốn tại DNNN, ngày 31/01/2018, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, tính đến hết năm 2017, số lượng DNNN đã giảm mạnh, từ con số hơn 6.000 DNNN năm 2011, đã giảm còn hơn 500 DNNN (gồm 7 tập đoàn kinh tế, 57 tổng công ty Nhà nước, 441 doanh nghiệp độc lập thuộc các bộ, ngành, địa phương).

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ còn tập trung vào 11 ngành, lĩnh vực then chốt, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội và quốc phòng, an ninh. Dự kiến đến năm 2020, cả nước chỉ còn khoảng 150 doanh nghiệp.

Năm 2017, tổng thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp về ngân sách Nhà nước đạt 144.577,44 tỷ đồng (gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao), trong đó thu từ cổ phần hóa 5.192,44 tỷ đồng, thu từ thoái vốn 139.385 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đánh giá, so với trước đây, số doanh nghiệp làm ăn có lãi đã tăng lên nhiều. Thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cao gấp 15,52 lần giá trị sổ sách là con số chưa từng có, trong đó riêng thoái vốn tại Sabeco mang lại giá trị gấp 32 lần mệnh giá, đạt lợi ích tối đa. Tất cả tiền bán vốn đều đưa vào ngân sách nhà nước phục vụ cho đầu tư phát triển.

Phó Thủ tướng nhận định, năm 2017 là năm nhiều khó khăn, vướng mắc khi thực hiện cổ phần hoá nhưng đã đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: Đổi mới, sắp xếp lại, nâng cao năng lực quản trị, nâng cao hiệu quả, cổ phần hóa, thoái vốn, phát triển doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chưa bao giờ Chính phủ ban hành danh mục bán vốn tại doanh nghiệp, danh mục bán đấu giá cổ phần (IPO) tới năm 2020 và công khai cho các nhà đầu tư biết như năm 2017. “Những kết quả của doanh nghiệp năm 2017 có được là nền tảng, nguyên nhân để có tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành được nhờ vào nền tảng này”, Phó Thủ tướng cho biết.

Năm 2018, cao trào cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Tại buổi họp, Phó Thủ tướng nhận định, năm 2018 sẽ  là năm cao trào về cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong quý I/2018 sẽ có 4 “anh cả đỏ” lên sàn chứng khoán, đó là: Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Dầu Việt Nam, Điện lực Dầu khí, Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đây là các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn nhất trong tổng số 69 tập đoàn, tổng công ty đã được cổ phần hóa năm 2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu trước khi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đi vào hoạt động, các bộ không được phép “buông tay” với nhiệm vụ cổ phần hoá, bán vốn; Đồng thời, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN, về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội và Đề án mà Chính phủ đã phê duyệt;Tích cực đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, thoái vốn theo kế hoạch đã được phê duyệt (bao gồm cả kế hoạch năm 2017 chuyển sang chưa làm xong); Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập phát sinh.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại doanh nghiệp, tiếp tục cơ cấu lại toàn diện DNNN về tổ chức, chiến lược, quản trị, tài chính, công nghệ, sản phẩm, ngành nghề, nhân sự theo tinh thần tinh giản biên chế sắp xếp lại bộ máy tổ chức. Chủ tịch, Tổng Giám đốc các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước phải rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại, yếu kém của DNNN và doanh nghiệp có vốn Nhà nước, kiên quyết xử lý các doanh nghiệp thua lỗ, các dự án đầu tư không hiệu quả, hiệu quả thấp theo cơ chế thị trường và xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân liên quan.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM