VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Năm 2018: Tiếp tục giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “giảm chi phí cho doanh nghiệp” trong năm 2018. Nguồn: internet

Năm 2018: Tiếp tục giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Đó là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong Văn bản số 177/TTg-QHĐP ngày 6/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phi Thường, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội về chủ trương giảm chi phí cho doanh nghiệp trong năm 2018.

Số lượng doanh nghiệp đạt kỷ lục mới

7000 lượt doanh nghiệp được hưởng lợi từ hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp tục là ưu tiên hàng đầu

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Văn bản nêu rõ, sau Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tháng 5/2017, chủ đề của năm 2017 được chọn là “Giảm chi phí cho doanh nghiệp”. Để phát huy các kết quả đã đạt được trong năm 2017, một số doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị năm 2018 tiếp tục đặt trọng tâm vào vấn đề giảm chi phí cho doanh nghiệp để tác động đối với cộng đồng doanh nghiệp sẽ rõ nét hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện mạnh mẽ chủ trương “giảm chi phí cho doanh nghiệp” trong năm 2018. Chính phủ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ trương này tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2018 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, cụ thể:

Một là, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan, nông nghiệp, nông thôn, ứng dụng công nghệ thông tin, khởi nghiệp, giảm thời gian thực hiện thủ tục và chi phí hoạt động của người dân, doanh nghiệp.

Hai là, cải thiện căn bản, tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; Thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh và kiến nghị của doanh nghiệp.

Ba là, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng theo cơ chế thị trường.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM