VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Tài chính

Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và công nghệ của ngành Tài chính

Ngày 18/5/2016, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam, Viện Chiến lược và chính sách Tài chính - Bộ Tài chính đã tổ chức buổi Tọa đàm "Phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học". Buổi tọa đàm thu hút nhiều cán bộ nghiên cứu trong ngành Tài chính nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng nghiên cứu khoa học.

Ngành Tài chính tưởng niệm các cán bộ, chiến sỹ hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc

Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác thu ngân sách Trung ương năm 2016

Báo cáo đề dẫn được Viện Chiến lược và chính sách tài chính, Bộ Tài chính trình bày tại Tọa đàm cho biết, trong những năm qua, Bộ Tài chính đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ (KHCN) phát triển như: thành lập Hội đồng KHCN ngành Tài chính; xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập của Ngành đến năm 2020 và tầm nhìn 2030...

Công tác nghiên cứu khoa học của ngành Tài chính luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nhiệm vụ tài chính - ngân sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, đóng góp quan trọng vào việc tham mưu và hoạch định chính sách của ngành nói riêng và sự phát triển của đất nước nói chung.

Các nhiệm vụ KHCN đã bao quát nhiều lĩnh vực và đáp ứng được những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn đặt ra như: Chính sách kinh tế vĩ mô; phân tích dự báo; chính sách thuế và quản lý thuế; cải cách cơ cấu thu NSNN; quản lý tài chính công; quản lý tài chính trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp; quản lý nợ công; quản lý tài sản công; chính sách phát triển thị trường tài chính và dịch vụ tài chính; nghiên cứu kinh tế - tài chính quốc tế và chính sách hội nhập; kế toán, kiểm toán; chính sách tài chính gắn với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; đảm bảo an ninh tài chính quốc gia; nghiên cứu các vấn đề về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong ngành Tài chính…

Phát biểu tại buổi Tọa đàm, TS. Nguyễn Viết Lợi - Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách tài chính nhấn mạnh: “Chất lượng nghiên cứu KHCN của ngành từng bước được nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản trong cả nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Số đề tài được nghiệm thu đạt loại giỏi, xuất sắc năm sau cao hơn năm trước. Một số công trình nghiên cứu khoa học đã đi trước đón đầu về mặt lý luận, góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu, tạo dựng đội ngũ cán bộ KHCN giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả hoạt động nghiên cứu KHCN của Ngành đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước qua việc tổ chức đánh giá, sơ kết và tổng kết nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực tài chính”.

Tại buổi Tọa đàm, các chuyên gia trong ngành Tài chính cũng có những trao đổi, thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học. Phần đông các đại biểu cho rằng, những kết quả nghiên cứu khoa học của ngành Tài chính trong những năm qua đã được vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng và đề xuất các chủ trương, chính sách lớn của ngành, Chính phủ. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy vai trò trong công tác hoạch định chính sách, pháp luật và kịp thời tham mưu cho công tác quản lý, điều hành của Bộ Tài chính, hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn Ngành cần phải chú trọng kết hợp cả khoa học cơ bản với ứng dụng; tiếp tục tập trung nghiên cứu đổi mới chính sách tài chính quốc gia nhằm khai thác tối đa nguồn lực và tạo động lực cho thời kỳ phát triển mới, phát huy tiềm lực, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương; tăng cường phối hợp các chính sách kinh tế vĩ mô trong bối cảnh mới về hội nhập kinh tế, tài chính đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020.

PV.

Có thể bạn quan tâm