nhà nước các cấp, trong đó nghiêm cấm cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật. Nguồn: internet

Nghiêm cấm cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó nghiêm cấm cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Vinh dự được chia sẻ với nhân dân trong những lúc khó khăn nhất

Cải cách hành chính - Xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động quyết liệt

Làm công tác tiếp dân, trường hợp nào được chế độ?

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; Thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường.

Thủ tướng nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được vào casino đánh bạc dưới mọi hình thức...

Chỉ thị số 26/CT-TTg cũng nêu rõ, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

PV.

Có thể bạn quan tâm