công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Rà soát tất cả các dự án xả thải ra môi trường

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Rà soát tất cả các dự án xả thải ra môi trường

Đó là nội dung ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

12 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực môi trường

Chất thải từ Formosa chứa các độc tố gây cá chết hàng loạt

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức rà soát tất cả các dựán lớn và các dựán xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường từ khâu đánh giá tác động môi trường, chuẩn bị đầu tư, hoàn thành công trình trước khi đi vào hoạt động và khi công trình đang hoạt động để phân loại, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm nhất là các nguồn thải ra sông, ra biển.

Có kế hoạch trang bị, đầu tư hệ thống quan trắc môi trường thường xuyên, liên tục ở tất cả các điểm xả thải chất thải độc hại, các điểm xả thải chất thải có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, có kết nối mạng với tất cả các địa phương phục vụ công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, dịch vụ gây ô nhiễm, xả nước thải vào nguồn nước, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường.

Đối với sự cố môi trường biển ở miền Trung, đi đôi với việc kiểm soát hoạt động xả thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh trong thời gian tới, Bộ cần phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương sớm đánh giá chính xác về môi trường biển ở khu vực biển miền Trung và công bố an toàn môi trường biển cho người dân, doanh nghiệp biết để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh, đánh bắt hải sản.


PV.

Có thể bạn quan tâm