VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Sẽ đơn giản hóa, cắt giảm mạnh trên 3.800 điều kiện kinh doanh

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc tại Bộ Tài chính (tháng 4/2018)

Sẽ đơn giản hóa, cắt giảm mạnh trên 3.800 điều kiện kinh doanh

Tổ công tác của Thủ tướng kiến nghị các Bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện, ban hành các văn bản, đơn giản, cắt giảm danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh...

Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN tạo đột phá về cải cách hành chính

Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính

Tiếp cận CMCN 4.0 trong lĩnh vực thuế: Cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Hiệp định thương mại tự do - Cú huých hiệu quả cho xuất khẩu

Dự kiến cắt giảm mạnh giấy phép và kiểm tra chuyên ngành

Theo báo cáo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ, các kết quả rà soát, cập nhật về tình hình ban hành văn bản liên quan đến cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và quy định về điều kiện kinh doanh cho thấy, trong tổng số 6.213 điều kiện kinh doanh, các bộ, ngành dự kiến sẽ đơn giản hóa, cắt giảm 3.807 điều kiện, đạt 61,3%, vượt 11,3%  so với yêu cầu chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Tài chính có 370 điều kiện. Trong kế hoạch sửa 06 luật và xây dựng 01 Nghị định sửa nhiều Nghị định để đơn giản, cắt giảm 190 điều kiện kinh doanh (51,35%), Nghị định hiện đã được Bộ Tài chính trình Chính phủ.

Các bộ có nhiều điều kiện kinh doanh và có kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa là: Công Thương (1.216 điều kiện, đã ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP cắt giảm 675 điều kiện, đạt 55,5%); Y tế (1.871 điều kiện, dự kiến cắt 1.363 điều kiện, đạt 72,85%).

Đến nay, đã chính thức cắt giảm được 968 điều kiện của các ngành: Công Thương, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước, Văn hóa Thể thao và Du lịch...

Tiếp tục cải thiện tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm kiểm tra chuyên ngành

Thời gian qua, nhìn chung, tỷ lệ cắt giảm danh mục sản phẩm phải kiểm tra chuyên ngành đã cải thiện hơn so với tháng trước nhưng kết quả vẫn còn thấp so với phương án dự kiến và tiến độ còn chậm so với so với yêu cầu đặt ra.

"Việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và đơn giản, cắt giảm điều kiện kinh doanh phải thực chất, khắc phục triệt để những bất cập hiện nay, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, giảm tối đa chi phí cho người dân, doanh nghiệp và xã hội", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướngnhấn mạnh.

Trong trường hợp, các quy định hiện hành liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh tại các thông tư của các bộ, cơ quan chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời mà chồng chéo, bất cập với các quy định tại các Luật, Nghị định của Chính phủ thì thực hiện theo các quy định tại Luật, Nghị định của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Bộ Tư pháp tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc ban hành Thông tư của các bộ, cơ quan làm phát sinh các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến kiểm tra chuyên ngành và điều kiện kinh doanh, “biến tướng” các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn thành điều kiện kinh doanh.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM