VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước và nợ công

Chính phủ thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 tối thiểu 6,7% và quyết tâm phấn đấu đạt cao hơn để tạo đà cho năm 2019 và các năm tiếp theo.

Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách nhà nước và nợ công

Đó là quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Nghị quyết số 23/NQ-CP về Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 vừa được ban hành.

Quý I/2018, thu ngân sách nhà nước vượt 5,3% so với cùng kỳ

Xóa nợ thuế đúng đối tượng: Minh bạch nguồn thu và cân đối ngân sách nhà nước

Quản lý kinh phí NSNN bảo đảm cho công tác điều ước, thỏa thuận quốc tế

Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Cơ chế sử dụng nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ hệ thống an sinh xã hội

 Theo đó, Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước; Triển khai quyết liệt nhiệm vụ cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công; Quản lý tốt thu ngân sách, chống chuyển giá, trốn thuế, mở rộng cơ sở thuế; Mở rộng việc áp dụng hóa đơn điện tử; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, nhất là chi phí hội họp, mua sắm trang thiết bị, phương tiện, đi công tác trong và ngoài nước; Tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương đề xuất việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Chính phủ thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 tối thiểu 6,7% và quyết tâm phấn đấu đạt cao hơn để tạo đà cho năm 2019 và các năm tiếp theo; đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng để người dân sống an toàn, hạnh phúc, bảo đảm phát triển toàn diện cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và các nghị quyết chuyên đề của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; chủ động đề xuất và có các giải pháp, đối sách phù hợp với diễn biến kinh tế thế giới và trong nước; tăng cường công tác quản lý nhà nước, đôn đốc, kiểm tra, đổi mới, sáng tạo, tạo chuyển biến rõ nét và thực chất trên từng ngành, từng lĩnh vực.

Nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, khẩn trương đẩy nhanh công tác giao chi tiết kế hoạch vốn và thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, trong đó ưu tiên giải ngân nhanh các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản, hoàn trả vốn ứng trước, tập trung đẩy nhanh các thủ tục liên quan đến xây dựng, đấu thầu, thanh quyết toán.

Riêng đối với kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương, Thủ tướng cho phép các địa phương được bố trí kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2018 cho các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn trong nước) đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn năm 2017 được giao đầu năm.

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành liên quan có giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu nông sản chính ngạch, tiến tới giảm dần thương mại tiểu ngạch.

Tại Nghị quyết, Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã nêu tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM