VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tăng mức bồi thường cho khách bị chậm, hủy chuyến bay

(Tài chính) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) mới ban hành Văn bản số 9390/BGTVT-VT quy định trách nhiệm của hãng hàng không liên quan đến việc chậm, hủy chuyến bay trong trường hợp không phải do lỗi của hành khách.

Theo văn bản trên, Bộ GTVT yêu cầu các hãng hàng không phải chuyển đổi hành trình theo yêu cầu của hành khách và không thu bất cứ khoản phí nào liên quan đến việc chuyển đổi hành trình cho hành khách, trong trường hợp hành khách đã được xác nhận chỗ trên chuyến bay, nhưng việc vận chuyển bị gián đoạn, bị chậm, bị hủy do lỗi của người vận chuyển.

Đồng thời, các hãng phải thông báo công khai, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển trong trường hợp chậm, hủy chuyến, gián đoạn vận chuyển, không chấp nhận vận chuyển và trách nhiệm bồi thường ứng trước không hoàn lại theo quy định pháp luật. 

Ngoài ra, cũng phải quy định rõ các trường hợp chậm, huỷ chuyến bay vì lý do thương mại và trách nhiệm của hãng hàng không trong các trường hợp này; đồng thời, công bố công khai các quyền, nghĩa vụ của người vận chuyển và của hành khách được quy định tại Điều lệ vận chuyển tại cảng hàng không, sân bay, các đại lý bán vé và trang thông tin điện tử của hãng hàng không.

Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phải hoàn thiện dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 26/2009/TT-BGTVT ngày 28/10/2009 quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, theo hướng bổ sung quy định trách nhiệm của các hãng hàng không trong trường hợp chậm, hủy chuyến và trình Bộ GTVT trong tháng 8 này.

Cùng với đó, Cục Hàng không Việt Nam phải xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT về bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không (thay thế Quyết định 10/2007/QĐ-BGTVT ngày 27/02/2007) theo hướng tăng mức bồi thường ứng trước không hoàn lại.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM