VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Tập huấn công tác tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Tập huấn công tác tiếp xúc cử tri cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTƯ MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Các ứng cử viên nên vận động bầu cử tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Kiểm tra công tác bầu cử tại một số địa phương

Thái Bình: Chủ động chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

879 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, Nguyễn Văn Pha, các người ứng cử đại biểu Quốc hội khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Hội nghị đã nghe Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha giới thiệu những quy định pháp luật về vận động bầu cử; việc xây dựng chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Theo đó, việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức ngày không được vận động cho người người ứng cử. Thời gian vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (trước 7h ngày 21/5/2016).

Cùng với đó, người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Phó Chủ Nguyễn Văn Pha cũng nêu rõ những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử. Nghĩa là, người ứng cử đại biểu Quốc hội không được lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác; lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiên thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội không được lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình; sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha cũng đã gợi ý cách xây dựng bản chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội thì nghiên cứu kỹ các quy định của Luật tổ chức Quốc hội, đó là: Các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội; nguyên tắc và hiệu quả hoạt động của Quốc hội; các chức năng cơ bản của Quốc hội; vị trí, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn chủ yếu của đại biểu Quốc hội.

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội cũng đã được trao đổi những kỹ năng về vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Theo Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn qua ba lần hiệp thương đến giờ này, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã chọn được danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội để các ứng cử viên đi tiếp xúc, vận động ở các nơi ứng cử.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn qua buổi tập huấn các người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nắm bắt được những kỹ năng cần thiết để xây dựng cho mình được chương trình vận động bầu cử, xây dựng được chương trình hành động để việc vận động đạt kết quả tốt nhất qua đó góp phần vào thành công của kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM