VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thái Bình: Chủ động chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Đại diện Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri tại phường Quang Trung (thành phố Thái Bình).

Thái Bình: Chủ động chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử

Càng gần đến ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu trong toàn tỉnh Thái Bình càng diễn ra sôi động. Khắp các nẻo đườngcủa các địa phương trên địa bàn Tỉnh đâu đâu cũng bắt gặp cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử. Công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đã và đang được chuẩn bi chu đáo…

Người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?

Ngày 27/4, trên 1.000 ứng viên đại biểu Quốc hội sẽ vận động bầu cử

Những trường hợp nào sẽ không được ghi tên vào danh sách cử tri?

Hà Nội sẽ bầu 30 đại biểu quốc hội trong số 50 ứng viên

Để ngày hội lớn của nhân dân diễn ra trong không khí vui tươi, thành công, ngay từ nhiều tháng trước, các cấp các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã chủ động vào cuộc triển khai, thực hiện tốt các công tác chuẩn bị. Theo đó, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tại Thái Bình đã được triển khai kịp thời, đúng quy định của pháp luật và tiến độ thời gian theo kế hoạch của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ đi vào nền nếp, bảo đảm tính thống nhất cao. Việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng theo luật định. Toàn tỉnh thành lập 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 16 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các huyện, thành phố thành lập 70 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố. Các xã, phường, thị trấn thành lập 1.915 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn.

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã cử 20.295 người tham gia các ban bầu cử. Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ấn định 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Thái Bình với 9 đại biểu được bầu.

Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ấn định 16 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa XVI và được bầu 67 đại biểu. Ủy ban bầu cử 8 huyện, thành phố đã ấn định 70 đơn vị bầu cử và được bầu 339 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố. Các xã, phường, thị trấn đã ấn định 1.915 đơn vị bầu cử với 1.942 khu vực bỏ phiếu, số đại biểu được bầu là 7.388 đại biểu.

Bám sát quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là phải đặc biệt coi trọng chất lượng, thời gian qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp vừa bảo đảm công tâm, khách quan, dân chủ, vừa bảo đảm cả số lượng, chất lượng đồng thời bảo đảm cơ cấu, thành phần, đại diện cho trí tuệ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không giới thiệu, đưa vào danh sách ứng cử người có một trong các khuyết điểm: biểu hiện cơ hội chính trị; bản lĩnh chính trị không vững vàng, tham vọng quyền lực; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu, đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; người thiếu chính kiến, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải.

Kết quả, sau hội nghị hiệp thương lần hai, Mặt trận tổ quốc tỉnh đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, 126 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 (trong đó nữ chiếm tỷ lệ 37,3%, quần chúng 16,7%, tuổi trẻ 22,2%).

Mặt trận tổ quốc các huyện, thành phố đã lập danh sách sơ bộ 613 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, thành phố (trong đó, người ứng cử là nữ chiếm 39,4%, quần chúng 11,7%, tuổi trẻ 20,6%).

Mặt trận tổ quốc các xã, phường, thị trấn đã thỏa thuận lập danh sách sơ bộ 14.077 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (trong đó, tỷ lệ nữ 35,7%, quần chúng 30,6%, tuổi trẻ 18%).

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng phục vụ tích cực cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tiểu ban Tuyên truyền đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.

Việc tuyên truyền được thực hiện đồng bộ, dưới nhiều hình thức: trên các phương tiện thông tin đại chúng, kẻ vẽ biển tường, pa nô, áp phích, qua các hội nghị, cuộc họp, phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử…

Thông qua công tác tuyên truyền không chỉ giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân hướng về ngày bầu cử. Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan và chỉ đạo công an các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho cuộc bầu cử.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM