VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thành lập Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thông tin Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 22/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 352/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Việt Nam coi trọng và cam kết luôn bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay

Doanh nghiệp Israel sẽ có nhiều cơ hội khi tiếp cận thị trường Việt Nam

Sẽ thí điểm vận chuyển hàng hóa trung chuyển giữa các cảng biển quốc tế

Lập 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra bồi thường tại các tỉnh miền Trung

Ban Chỉ đạo có 3 Phó Trưởng ban, trong đó: Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ; 2 Phó trưởng ban còn lại là: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Ủy viên Ban Chỉ đạo có 20 thành viên. Cụ thể có:

Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Giao thông vận tải; Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Chánh Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan tới đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Các thành viên của Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt.

Đồng thời, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách liên quan đến quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong quá trình thực hiện các chương trình đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

PV.

Có thể bạn quan tâm