VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Mô hình dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân.

Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Chủ tịch Hội đồng, theo Văn phòng Chính phủ ngày 5/7/2016.

“Công nghiệp hạt nhân dân sự trong cơ cấu năng lượng thế giới”

Khai mạc Diễn đàn Năng lượng hạt nhân thế giới ATOMEXPO 2016

Tổ chức Ngày Khoa học và Hạt nhân lần thứ nhất tại Hà Nội

Thành lập Trung tâm Thông tin và Tư vấn hạt nhân

Bỉ: Hai lò phản ứng hạt nhân đáp ứng tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt nhất

Lào hợp tác với Nga xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Tổ chức Hội thảo công tác thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân ở Ninh Bình

Những ưu điểm vượt trội của điện hạt nhân

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung làm Phó Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên gồm lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; lãnh đạo UBND các tỉnh: Đồng Nai, Lâm Đồng.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan.


Trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên Hội đồng theo quy định tại Điều 65, Điều 66 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Hội đồng tự giải tán sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được giao chuẩn bị đầu tư Dự án có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án, thanh toán chi phí thẩm định theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.

Trước đó, ngày 21/11/2011, Việt Nam và Liên bang Nga đã ký thỏa thuận liên chính phủ về việc hợp tác xây dựng Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân tại Việt Nam, để phục vụ cho dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và đào tạo nhân lực cho ngành Hạt nhân Việt Nam sau này.

Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân sẽ là cơ sở nghiên cứu khoa học và công nghệ hiện đại với các thiết bị tiên tiến, phục vụ cho các lĩnh vực về điện hạt nhân như tính toán, thiết kế, giải quyết các phát sinh trong thực hiện chương trình điện hạt nhân, cải tiến nhiên liệu, quản lý chất thải phóng xạ, sử dụng phóng xạ để triển khai trong các lĩnh vực vật liệu mới… Bên cạnh đó, cũng nhằm xây dựng tiềm lực cho Việt Nam để có thể tiến hành thiết kế, tiếp thu công nghệ lò phản ứng và các thiết bị của nhà máy điện hạt nhân, tiếp thu công nghệ chế tạo nhiên liệu hạt nhân và xử lý chất thải phóng xạ…

Để triển khai dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan có liên quan hoàn thiện hồ sơ, thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. ​

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, làm rõ phân loại dự án đầu tư; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn…


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM