VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông qua danh sách 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở khối Trung ương

Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

Thông qua danh sách 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở khối Trung ương

Ngày 14/4, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm hiệp thương, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương. Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc cùng dự Hội nghị.

Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên lần thứ tư triển khai công tác bầu cử

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức

Nâng cao chất lượng đại biểu dân cử

Theo Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 2, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã báo cáo Đoàn Chủ tịch và Hội nghị hiệp thương về nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với những người ứng cử đại biểu QUốc hội khóa XIV thuộc khối các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

192/197 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%

Hội nghị cử tri nơi công tác được tiến hành dân chủ, thành phần số lượng cử tri tham dự đúng quy định, Hội nghị có số lượng cử tri tham dự có số lượng ít nhất là 7 người và đông nhất là 630 người. Kết quả có 192 người được cử tri nơi công tác tín nhiệm 100%, 5 người được tín nhiệm 97,6% đến 99.3%; 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV không có các vấn đề, vụ việc cử tri nơi công tác nêu cần xác minh.

Đối với tình hình và kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội, từ ngày 22/3 đến ngày 12/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp nơi có người ứng cử cư trú triệu tập và chủ trì việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 197 người được giới thiệu ứng cử tại 109 xã, phường, thị trấn thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV được tiến hành công khai, nghiêm túc, dân chủ, đúng luật, đúng quy trình và thời gian theo quy định. Hội nghị có số lượng cử tri tham gia ít nhất là 54 người, đông nhất là 151 người.

Xem xét, xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định

Qua tổng hợp ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với 197 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, đơn vị, tổ chức ở Trung ương nhận thấy không có các vụ việc cử tri nêu cần phải xác minh. Về việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản án đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Tính đến ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhận được 3 đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Trung ương. Ban Thường trực Ủy ban đã xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể, có 4 trường hợp đã gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia để giải quyết theo thẩm quyền và đã thông báo cho người gửi đơn; 1 trường hợp đã gửi đến cơ quan có trách nhiệm xác minh và đã có kết quả trả lời.

Thông qua danh sách 197 người ứng cử đại biểu Quốc hội

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, dưới sự Chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết danh sách những người đủ tiêu chuản ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương.

Theo đó, với 62/62 đại biểu biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%, Hội nghị đã nhất trí hiệp thương, lựa chọn, lập danh sách với 196 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương; còn 1 trường hợp đạt tỷ lệ 83,87%. Như vậy, kết quả cuối cùng, Hội nghị đã nhất trí hiệp thương lần thứ ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã lựa chọn, lập danh sách 197 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tòng Thị Phóng đánh giá cao các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, qua đó góp phần to lớn vào công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016- 2021.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Phó Chủ tịch Tòng Thị Phóng khẳng định, công tác này đã được tập trung, xem xét; công tác giám sát, kiểm tra bầu cử cũng được tiến hành đồng bộ, đặc biệt giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kịp thời và phát huy tác dụng. Đến nay, qua kiểm tra trên tất cả các địa bàn chưa có vấn đề gì đột xuất và cố gắng không có việc gì đột xuất xảy ra, đảm bảo an toàn cho quá trình bầu cử.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, các cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử. Đây là nội dung quan trọng thuộc trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Do đó, các cuộc tiếp xúc cử tri cần được tổ chức bình đẳng, công khai, minh bạch giữa các cử tri trong quá trình tiếp xúc. Các ứng cử viên phải trình bày được quá trình hoạt động của mình nếu trúng cử.

Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng đã phân công công việc kiểm tra đợt 2, đợt 3 của công tác bầu cử. Các đồng chí thành viên phải tập trung tiến hành kiểm tra một cách cụ thể, góp phần tháo gỡ khó khăn trên địa bàn bầu cử. Ngoài ra, công tác này cũng sẽ nhằm động viên đồng bào, cử tri đối với cuộc bầu cử sắp tới, qua đó góp phần giúp cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 thực sự là Ngày hội của toàn dân.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM