đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Thông qua dự toán chi và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014

Quốc hội thông qua dự toán chi quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Thông qua dự toán chi và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014

Sáng ngày 29/7, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt những kết quả tích cực

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng: Phải siết chặt đầu tư công

Ông Đinh Tiến Dũng được Quốc hội tín nhiệm cao tái cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Theo đó, phê chuẩn điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014 với việc bổ sung 26.169 tỷ đồng do giải ngân vốn vay ngoài nước ODA tăng vào dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014.

Đồng thời, Quốc hội cũng nhất trí quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 với tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.130.609 tỷ đồng bao gồm cả nguồn từ năm 2013 chuyển sang năm 2014, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2013, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Thống nhất tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.339.489 tỷ đồng bao gồm cả 235.506 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2014 sang năm 2015; bội chi ngân sách nhà nước là 249.362 tỷ đồng bằng 6,33% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Trước đó, trong phiên họp chiều ngày 28/7, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Qua thảo luận, các đại biểu đều đánh giá Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Chính phủ cơ bản đảm bảo yêu cầu, điều kiện để Quốc hội phê chuẩn.

Đồng thời, nhiều ý kiến thống nhất cáo với Báo cáo của Kiểm toán nhà nước lần đầu tiên được trình bày trước Quốc hội cũng như các nội dung của Báo cáo thẩm tra phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội.

PV.

Có thể bạn quan tâm