VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Lần đầu tiên đưa quy định về phá sản ngân hàng vào luật. Nguồn: Internet

Thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Với tỷ lệ 88,8% tổng số đại biểu tán thành, chiều ngày 20/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi).

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế để “không một ai bị bỏ lại phía sau”

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018

Các bộ, ngành vào cuộc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Theo đó, Luật lần này đã bổ sung phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, gồm: Phương án phục hồi; Sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; Chuyển giao bắt buộc...

Điểm đáng chú ý nhất của Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) là lần đầu tiên đưa quy định về phá sản ngân hàng vào luật. Cụ thể, việc phá sản sẽ áp dụng đối với các tổ chức tín dụng đã rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, không có khả năng phục hồi theo các phương án tái cơ cấu khác.

Tổ chức tín dụng được xem xét đặt vào kiểm soát đặc biệt khi lâm vào một trong các trường hợp như: Mất, có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc mất, có nguy cơ mất khả năng thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Số lỗ lũy kế của tổ chức tín dụng lớn hơn 50% giá trị của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Hai năm liên tục bị xếp hạng yếu kém theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Không duy trì được tỷ lệ an toàn vốn quy định của Luật trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tỷ lệ an toàn vốn thấp hơn 4% trong thời hạn 06 tháng liên tục.

Về phương án tái cơ cấu, có thể là một trong 5 phương án sau: Phương án phục hồi; Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp; Phương án giải thể; Phương án chuyển giao bắt buộc; Phương án phá sản.

Ngân hàng Nhà nước sẽ trình Chính phủ quyết định chủ trương và phương án phá sản tổ chức tín dụng, trong đó phải đánh giá tác động của việc thực hiện phương án phá sản tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đối với sự an toàn chung của hệ thống; Đồng thời, phải lên phương án chi trả tiền gửi cho các khách hàng là cá nhân.

Luật các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 15/01/2018. Riêng với trường hợp các ngân hàng đã được kiểm soát đặc biệt, đang thực hiện phương án xử lý và ngân hàng đã được mua lại giá 0 đồng trước đây, vẫn tiếp tục thực hiện theo phương án đã được phê duyệt.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM