VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về thuế, hải quan cho doanh nghiệp

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về thuế, hải quan cho doanh nghiệp

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Chính sách tài chính và vấn đề tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cải cách hành chính thuế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh

Đến năm 2020: Phấn đấu thời gian nộp thuế tối đa 110 giờ/năm

Triển khai Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp

Bộ Tài chính chủ động rà soát cơ sở pháp lý về ngành nghề, điều kiện đầu tư kinh doanh

Bộ Tài chính ban hành 34 giải pháp hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020

Tại Công văn số 4765/VPCP-KSTT ngày 22/5/2018 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu phản ánh, kiến nghị khó khăn, vướng mắc của DN (Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Hiệp hội DN Nhật Bản tại Việt Nam; Hội Tư vấn thuế Việt Nam; Hiệp hội Dệt may Việt Nam; Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân; Hiệp hội DN châu Âu tại Việt Nam; Công ty TNHH may Tinh Lợi) để xử lý, trả lời theo quy định và báo cáo Thủ tướng trước ngày 10/6 tới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tiêu cực.

Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi hoặc sửa đổi theo thẩm quyền quy định tại Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu đưa đi gia công tại cơ sở sản xuất khác và đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu bị tiêu hủy, trên cơ sở bình đẳng giữa loại hình sản xuất xuất khẩu và loại hình gia công. Thời gian hoàn thành trong quý III/2018.

Xây dựng, ban hành Thông tư sửa đổi các Thông tư quy định một số mức phí và lệ phí trong công tác thú y, khai thác thủy sản và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm (Thông tư số 230/2016/TT-BTC, Thông tư số 279/2016/TT-BTC, Thông tư số 285/2016/TT-BTC, Thông tư số 286/2016/TT-BTC) bảo đảm hợp lý, giảm chi phí cho DN.

Tiếp tục hoàn thiện danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam (ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017) để tạo sự thống nhất, minh bạch và hạn chế tiêu cực trong việc áp mã HS); giải quyết vướng mắc về phí cân bằng container (CIC), phí chứng từ (D/O), phí vệ sinh container quy định tại Công văn số 1237/TCHQ-TXNK ngày 8/3/2018 của Tổng cục Hải quan để bảo đảm phù hợp thẩm quyền, cơ sở pháp lý và thực tiễn.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin liên quan đến việc thực hiện các thủ tục hành chính về thuế, hải quan để khắc phục tình trạng thiếu đồng bộ, quá tải, lỗi hệ thống xảy ra trong thời gian qua và hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với cán bộ, công chức cơ quan thuế, hải quan. Phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống thông tin của Bộ Tài chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, đặc biệt là lĩnh vực thuế, hải quan.

Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, các Cục Hải quan, Cục Thuế tăng cường quản lý cán bộ, công nhân viên, kiểm tra xử lý vi phạm, nghiêm túc đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực rà soát, giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền, chấn chỉnh việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM