VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thực hiện Đề án Cải cách chính sách tiền lương với cơ cấu nguồn tiền từ ngân sách

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Nguồn: Báo Chính phủ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ::

Thực hiện Đề án Cải cách chính sách tiền lương với cơ cấu nguồn tiền từ ngân sách

Ngày 12/2/2017, Thủ tướng đã có Quyết định số 43/QĐ-TTg, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban; Phó Trưởng Ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, hai Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Tích tụ, tập trung ruộng đất phải tuyệt đối tránh hình thức, phong trào

Ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ

Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước hướng tới đa sở hữu doanh nghiệp

Chiều ngày 14/4, tại Trụ sở Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đã có phiên họp đầu tiên. Phiên họp do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.
Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã đã nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo về kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo trong năm 2017 và các năm tiếp theo.
Đồng thời, Ban chỉ đạo đã bàn về kế hoạch nghiên cứu, xây dựng dự thảo Đề cương của 3 Đề án: Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; và Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã đánh giá việc cải cách chính sách tiền lương không chỉ đơn thuần là điều chỉnh tiền lương tối thiểu mà còn là điều chỉnh hệ thống chức danh, thang, bảng lương và vấn đề quan trọng nhất là cơ cấu nguồn tiền từ ngân sách để thực hiện.
Về chính sách bảo hiểm xã hội cũng cần tính toán, thay đổi mạnh mẽ để tăng cường tính ổn định và hiệu quả chi trả của Quỹ Bảo hiểm xã hội- một lưới an sinh quan trọng của Nhà nước.
Với chính sách người có công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đời sống người có công đã được cải thiện nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn còn nhiều người có mức sống dưới trung bình ở nơi cư trú, cá biệt có những người lâm vào tình trạng nghèo khổ.
Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh: Do đây là các vấn đề khó và phức tạp, Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo, các bộ tích cực hoàn thiện Đề án, tổ chức tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến về các Đề án, kể cả hội thảo trong nước và nước ngoài. Đồng thời, cần chú trọng đến ý kiến của các chuyên gia đã về hưu, là những người am hiểu sâu sắc nhất về thực tiễn và các quá trình hình thành chính sách.
Sau khi Chính phủ hoàn thiện xong 3 Đề cương này sẽ báo cáo tới Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) vào năm 2018 để thảo luận, thông qua Nghị quyết về các nội dung đã được Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) giao cho Chính phủ chủ trì xây dựng.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM