Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam" vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo."/>
VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng

Từng bước hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Từng bước hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Nguồn: internet

Từng bước hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đó là kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam" vừa được Văn phòng Chính phủ thông báo.

Doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ tăng 15,3% nửa đầu năm 2016

Quản lý chặt chẽ quỹ bảo hiểm xã hội

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương xác định rõ yêu cầu dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ liên quan đến bảo hiểm xã hội và chuyển giao toàn bộ yêu cầu dữ liệu đó cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoàn thiện Dự án “Hiện đại hóa Bảo hiểm xã hội Việt Nam”.

Dự án này dự kiến vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), bảo đảm tránh chồng chéo, lãng phí, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả. Phó Thủ tướng yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc cụ thể, thống nhất với WB xác định hoạt động nào vay vốn WB, hoạt động nào sử dụng vốn Ngân sách nhà nước.

Sau đó, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất Dự án theo quy định hiện hành.  

PV.

Có thể bạn quan tâm