VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ưu tiên tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ưu tiên tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về Phát triển công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo.

Công nghiệp hỗ trợ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Thực trạng và một số kiến nghị

Đột phá mới trong tư duy để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Định hướng dài hơi cho ngành Công nghiệp hỗ trợ

Làm gì để ngành công nghiệp hỗ trợ "cất cánh"?

Công nghiệp hỗ trợ: Tận dụng hiệu quả các cơ chế ưu đãi

Thông báo kết luận nêu rõ, trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, việc phát triển công nghiệp hỗ trợ sẽ làm tăng giá trị sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới và là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Xác định tầm quan trọng của việc phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chính phủ đã ban hành Nghị định 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 về phát triển công nhiệp hỗ trợ.

Trong đó, tập trung ưu tiên hỗ trợ về nghiên cứu và phát triển, ứng dụng chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường; Nhiều chính sách ưu đãi thuế cũng sẽ được triển khai áp dụng để khuyến khích doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (trong đó có lĩnh vực ô tô và cơ khí chế tạo)…

Tuy nhiên, những chính sách hiện hành cần được kiện toàn hơn, có như vậy mới thực sự tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển. Do đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình cơ khí trọng điểm.

Đồng thời, thành lập các Tổ chuyên gia có chuyên môn sâu, có sự tham gia của các Hiệp hội để đề xuất chính sách hỗ trợ cụ thể theo từng ngành, từng loại sản phẩm, theo vùng miền; đề xuất chính sách kêu gọi đầu tư và huy động vốn; tăng cường liên kết giữa các nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Đặc biệt, khẩn trương hoàn thiện Đề án chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam cho giai đoạn đến 2025, tầm nhìn tới năm 2035 và Chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm cho giai đoạn từ năm 2016 đến 2020 trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất trong quý IV/2016 xem xét, quyết định…

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM