VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí để Tổng cục Thuế dùng kinh phí hoạt động thực hiện tinh giản biên chế

Sau khi thảo luận tại phiên họp thứ 25, chiều ngày 11/7/2018, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành đề xuất của Chính phủ cho Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động giai đoạn 2016-2020 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

Giải quyết nhiều vấn đề để đảm bảo công bằng thuế

192 chi cục thuế sẽ được ghép thành 90 chi cục

Sắp xếp chi cục thuế đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

Tinh gọn toàn diện bộ máy toàn ngành Thuế

Cải cách, tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế của Tổng cục Thuế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí để Tổng cục Thuế dùng kinh phí hoạt động thực hiện tinh giản biên chế - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo tại phiên họp. Nguồn: quochoi.vn

Trình bày Tờ trình về xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong giai đoạn từ năm 2008-2011, Tổng cục Thuế đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 1.336 công chức.

Tuy nhiên, tại thời điểm giải quyết chính sách tinh giản biên chế, do chưa được Nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế. Do đó, Tổng cục Thuế đã tạm ứng từ kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế khoán và Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép để chi trả đối với 1.336 công chức đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP là hơn 51,482 tỷ đồng.

Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, để đảm bảo tiết kiệm ngân sách nhà nước và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng cục Thuế trong việc thực hiện tinh giản biên chế, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê duyệt để Tổng cục Thuế được sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động theo phê duyệt tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 để xử lý dứt điểm đối với số kinh phí đã tạm ứng thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước và tổng hợp vào quyết toán niên độ ngân sách năm 2017.

Theo quy định tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13, nguồn dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế được phân bổ là 1,8% trên dự toán thu ngân sách nhà nước được Quốc hội giao hàng năm.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đề xuất bổ sung vào Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 nội dung chi thực hiện tinh giản biên chế được bố trí, sử dụng từ kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hàng năm của Tổng cục Thuế, tạo điều kiện cho Tổng cục Thuế trong việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong giai đoạn 2018–2020, số công chức được tinh giản biên chế tối thiểu của Tổng cục Thuế là 120 người/năm, với nhu cầu kinh phí để thực hiện chính sách tinh giản biên chế khoảng 12.720 triệu đồng/năm. Kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế được cân đối bố trí trong dự toán chi hoạt động thường xuyên hàng năm được giao đối với Tổng cục Thuế (tối đa 65% dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động được giao).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí để Tổng cục Thuế dùng kinh phí hoạt động thực hiện tinh giản biên chế - Ảnh 2
100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí để Tổng cục Thuế dùng kinh phí hoạt động thực hiện tinh giản biên chế. Nguồn: quochoi.vn

Trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, những năm qua, nguồn kinh phí được phân bổ cho Tổng cục Thuế theo Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 đã bảo đảm cho Tổng cục Thuế thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH thì kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế được bảo đảm từ ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, do thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức, tạm dừng đầu tư, cải tạo trụ sở làm việc và thực hành tiết kiệm nên nguồn kinh phí hằng năm của Tổng cục Thuế còn dư khá lớn.

Do vậy, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng, việc sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế sẽ giảm áp lực trong cân đối ngân sách nhà nước và không ảnh hưởng đến dự toán Ngân sách nhà nước được giao cũng như bội chi Ngân sách nhà nước.

Việc sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động để thực hiện chính sách tinh giản biên chế cũng góp phần đảm bảo tính kịp thời, chủ động trong việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu quả. Do đó, Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc bổ sung quy định cho phép sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động theo Cơ chế quản lý tài chính của Tổng cục Thuế để thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Sau khi thảo luận tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình của Chính phủ về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Đồng thời, thống nhất đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 nội dung: Chi thực hiện tinh giản biên chế được sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động được phân bổ hằng năm của Tổng cục Thuế; Đồng thời, bỏ quy định ngân sách nhà nước giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với Tổng cục Thuế giai đoạn 2018-2020.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo rà soát, bảo đảm việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước đúng quy trình, thủ tục, đúng đối tượng, định mức chi trả theo quy định của pháp luật; Rà soát bảo đảm đầy đủ các điều kiện, thủ tục theo quy định để thực hiện quyết toán đối với khoản chi này.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM