Tổng cục Hải quan, KBNN và VIB tăng cường phối hợp thu thuế

(Taichinh) - Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) đã tổ chức hội nghị nhằm tăng cường phối hợp thu Ngân sách Nhà nước (NSNN) theo Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng phương thức điện tử giữa Tổng cục Hải quan và VIB đã ký ngày 15/6/2012.

Cùng chuyên mục