VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Tổng cục Thuế: Thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tổng cục Thuế: Thu ngân sách đạt trên 1 triệu tỷ đồng

Thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018 của toàn ngành Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Năm 2019, Tổng cục Thuế phấn đấu vượt thu ngân sách 5% so với dự toán

Tỷ lệ nợ thuế là ngưỡng chấp nhận được theo thông lệ quốc tế

Tổng cục Thuế: Rà soát để xác thực số chênh lệch diện quản lý thuế

Tăng thu ngân sách hàng nghìn tỷ đồng qua thanh kiểm tra thuế, hải quan

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, ngày 10/1, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, năm 2018 đã có 61/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh. Trong đó, có 48/63 địa phương vượt trên 7,3% dự toán (mức vượt theo nhiệm vụ phấn đấu thu); 61/63 địa phương tăng thu so với cùng kỳ, trong đó có 24 địa phương tăng trưởng thu ở mức cao từ 15% trở lên.

Về công tác thanh tra thuế, năm 2018, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.394 cuộc thanh tra, kiểm tra với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.302 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.978 tỷ đồng; Giảm lỗ là 34.411 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.286,5 tỷ đồng (đạt 71,01% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra).

Về nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 của ngành Thuế được giao là 1.070.200 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 35.900 tỷ, thu nội địa trừ dầu là 1.034.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, số thu ngân sách năm 2018 của toàn ngành Thuế đạt 1.146.933 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 66.048 tỷ đồng, bằng 183,9% dự toán, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2017; thu nội địa: đạt 1.080.885 tỷ đồng, bằng 104,5% dự toán, tăng 11,2% so với năm 2017. Đóng góp lớn cho số thu nội địa phần lớn là từ tiền sử dụng đất, đạt 146.616 tỷ đồng, bằng 170,7% dự toán (vượt 60.716 tỷ đồng), vượt 28.616 tỷ đồng so với số đã báo cáo Quốc hội, tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, trong năm 2018 bên cạnh những yếu tố thuận lợi của nền kinh tế thì tình hình kinh tế trong năm 2018 còn nhiều khó khăn, tác động không thuận đến kinh tế trong nước và kết quả thu NSNN. Cùng với đó, ngành Thuế cũng gặp không ít khó khăn như tình trạng quá tải hồ sơ hoàn thuế chỉ tập trung vào một thời điểm ngắn cũng tạo thêm gánh nặng với ngành Thuế.

Ông Bùi Văn Nam cho biết, năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ tập trung, phấn đấu quyết liệt để hoàn thành vượt 5% nhiệm vụ thu NSNN đã được Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính giao là 1.168.100 tỷ đồng, trong đó dầu thô là 44.600 tỷ đồng và thu nội địa là 1.123.500 tỷ đồng.

Để đảm đảo thu đúng, thu đủ các khoản thu vào NSNN, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sẽ hoàn thiện Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu NSNN, báo cáo Chính phủ và triển khai thực hiện ngay trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Chủ động rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền các giải pháp để đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu như thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, các ngành nghề phát sinh mới.

Tổng cục Thuế cũng tiếp tục triển khai các giải pháp chống thất thu, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Đảm bảo thanh tra, kiểm tra đạt tối thiểu 19% số lượng doanh nghiệp thuộc diện quản lý thuế. Phấn đấu tăng thu qua thanh tra, kiểm tra cao hơn năm trước. Trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra hồ sơ sau hoàn có số thuế hoàn lớn. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo số lượng, chất lượng thanh tra doanh nghiệp chuyển giá....

Đến dự và phát biểu tại hội nghị,  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ biểu dương ngành Thuế đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Thu ngân sách vượt dự toán cả ở Trung ương và địa phương, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thành công của ngành Thuế khá trọng điểm, đồng đều ở cả công tác cải cách hiện đại hoá, hoàn thiện thể chế pháp luật, quản lý tài chính tài sản, tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, sắp xếp tinh gọn lại bộ máy... góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách, đóng góp tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của đất nước và tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Đánh giá cao kết quả thu ngân sách lần đầu tiên đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2017, Phó Thủ tướng mong rằng, trong năm 2019, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục đà tăng này.

Phó Thủ tướng  nhấn mạnh, thuế là nguồn thu ngân sách chủ yếu của nhà nước, vì thế, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, ngành cần triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các giải pháp chủ yếu ổn định kinh tế vĩ mô, quyết liệt cải cách hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng lưu ý trong năm 2019, dự kiến Quốc hội sẽ họp và thông qua dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Do vậy, ngành thuế cần lắng nghe, bổ sung nội dung để bộ luật có chất lượng cao nhất.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM