VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Triển khai các nhiệm vụ tài chính ngân sách dịp Tết Nguyên đán

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước.

Triển khai các nhiệm vụ tài chính ngân sách dịp Tết Nguyên đán

Triển khai các nhiệm vụ về tài chính ngân sách trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Chỉ thị số 06/CT-BTC mới đây của Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đẩy mạnh một số nhiệm vụ có liên quan.

Kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế

Theo đó, Chỉ thị số 06/CT-BTC nêu rõ, Tổng cục Thuế chỉ đạo thực hiện các biện pháp kiểm tra, thanh tra chống thất thu, gian lận thuế, chấn chỉnh công tác hoàn thuế; báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của toàn ngành Thuế theo quy định tại Chỉ thị này.

Cục trưởng Cục Thuế các địa phương chỉ đạo rà soát nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn việc trốn thuế, nợ đọng thuế và chuyển giá. Đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách được gia hạn trong năm 2017 đến hạn phải nộp vào ngân sách.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện thu đầy đủ, thu kịp thời các khoản phải thu theo kết quả Kiểm toán, Thanh tra và cơ quan bảo vệ pháp luật. Công bố công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm.

Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước tổ chức điều hành ngân quỹ đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu chi tiêu của ngân sách nhà nước; Quản lý chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ. Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong toàn ngành Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến địa phương theo quy định tại Chỉ thị này, trong đó có số liệu về kiểm soát chi ngân sách nhà nước và các nội dung liên quan.

Bên cạnh đó, các Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước kể cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên, kiên quyết không cho giải ngân thanh toán đối với các trường hợp không đầy đủ các điều kiện theo quy định...

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, đảm bảo an sinh xã hội

Chỉ thị số 06/CT-BTC nêu rõ, Tổng cục Dự trữ Nhà nước có trách nhiệm tổ chức thực hiện kiểm soát chặt chẽ mức giá và các chi phí nhập, chi phí xuất cấp, chi phí bảo quản hàng dự trữ quốc gia thuộc phạm vi quản lý trực tiếp; Chủ trì thẩm định, đề xuất và chỉ đạo kịp thời việc xuất cấp hàng dự trữ quốc gia đối với các địa phương bị thiên tai, bão lũ, giáp hạt... đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định thị trường, bình ổn giá cả.

Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực có trách nhiệm tổ chức thực hiện: Xuất cấp kịp thời hàng dự trữ quốc gia theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội, cứu đói cho dân trong thời gian giáp hạt và dịp Tết cho các vùng bị thiên tai, bão lũ,...; Có phương án bảo vệ an toàn kho tàng, hàng hóa... do đơn vị trực tiếp quản lý.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính địa phương xác định giá mua, giá bán lương thực và muối ăn trên địa bàn quản lý khi triển khai mua, bán lương thực và muối ăn dự trữ quốc gia theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM