VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019

Ngày 25/4/2019, tại tỉnh Hưng Yên, Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính phối hợp với Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính đồng tổ chức Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam

Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và vấn đề đặt ra đối với cơ cấu lại ngân sách nhà nước

Thực trạng cơ cấu ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội

Học viện Tài chính cần đổi mới để bảo đảm chất lượng đào tạo thực chất, đáp ứng nhu cầu xã hội

Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019.
Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019.

Hội thảo có sự tham gia của gần 140 đại biểu đến từ 58 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, các cục thuế, cục hải quan, cục dữ trữ nhà nước, kho bạc nhà nước ở các tỉnh, thành phố phía bắc.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) cho rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc để tạo ra đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối với đơn vị.

Ông Thủy cho biết, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo các tổng cục, thủ trưởng các đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Nhờ đó, công tác đào tạo bồi dưỡng của ngành Tài chính đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Hội thảo triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2019 được tổ chức nhằm đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018; trao đổi, thảo luận về nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc trong giải pháp đào tạo, bồi dưỡng ở các đơn vị, từ đó tìm ra giải pháp tổ chức triển khai đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 và các năm tiếp về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Hội thảo cũng hướng dẫn các quy định về bồi dưỡng lý luận chính trị; đề ra các giải pháp đào tạo bồi dưỡng với cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay; giới thiệu một số quy định của Quyết định số 678/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính...

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM