VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
“Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và trực tiếp vận hành thử nghiệm máy cấy tại Trại thí nghiệm thuộc Sở Nông lâm – Hà Nội (năm 1960).

“Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh của Ðảng nằm ngay trong mối quan hệ giữa Ðảng với dân và dân với Ðảng. Người khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Khi sức dân được huy động, được tổ chức, được tập hợp dưới sự lãnh đạo của Ðảng thì thành vô địch”.

Ðảng bộ Bộ Tài chính: Học tập và làm theo phong cách trọng dân, gần dân của Bác

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lan toả sâu rộng phong trào học tập và làm theo Bác trong ngành Tài chính

Những lời căn dặn của Bác Hồ với người làm báo

Mối quan hệ giữa Đảng và quần chúng được thể hiện rất cụ thể ở đạo đức, thái độ, tác phong trong quan hệ với dân ở từng cán bộ đảng viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ đảng viên phải nâng cao tinh thần phụ trách trước Đảng và trước quần chúng, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Phải kính yêu nhân dân. Phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân. Tuyệt đối không được lên mặt “quan cách mạng”, ra lệnh, ra oai... phải khiêm tốn, gần gũi quần chúng, không được kiêu ngạo.

Khi chọn cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải lựa chọn “những người liên lạc mật thiết với dân chúng, hiểu biết dân chúng. Luôn chú ý đến lợi ích của dân chúng. Như thế, thì dân chúng mới tin cậy cán bộ và nhận cán bộ là người lãnh đạo của họ”.

Trong phân phối và sử dụng nguồn lực tài chính, Người yêu cầu, mọi chính sách về kinh tế - tài chính của Chính phủ đều phải nhằm thực hiện lợi ích của nhân dân, lợi ích của kháng chiến, kiến quốc. Tài chính liên quan đến hoạt động của tất cả các ngành, các cấp, các hoạt động. Vì vậy, Bác căn dặn phải biết phân bổ sử dụng các nguồn lực tài chính sao cho tiết kiệm và hiệu quả. Nói chuyện với Hội nghị cán bộ Đảng ngày 18/01/1949, Bác nói: “Làm ra nhiều, chi dùng ít. Không cần thì không chi dùng. Đó là tất cả chính sách kinh tế, tài chính của ta”.

Người cũng từng căn dặn: Chúng ta có trọng dân, yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta. Tôn trọng và tin tưởng nhân dân là tôn trọng và tin tưởng những người làm ra lịch sử, những người sáng tạo ra của cải, vật chất, những người được sánh với Trời, Đất theo triết học phương Đông như Bác Hồ khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân”.

Tư tưởng yêu nước, thương dân, trọng dân, suốt đời vì cách mạng, vì nhân dân mà hy sinh phấn đấu, không ham danh lợi, với một lối sống chân thực, giản dị, khiêm nhường của Bác là tấm gương đạo đức vô cùng trong sáng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chúng ta học tập và noi theo.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM