VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Trong tháng 1 tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng

Báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ và thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2020 của Bộ Tài chính cho thấy, tổng thu NSNN ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, ngành Hải quan được giao dự toán thu ngân sách 338.000 tỷ đồng

Một số trao đổi về thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 2009 - 2017

Đổi mới cơ cấu thu ngân sách nhà nước ở Việt Nam theo hướng bền vững

Ngành Hải quan phấn đấu thu ngân sách vượt trên 5% dự toán năm 2020

Cụ thể, trong tổng thu ngân sách, thu nội địa trong tháng 1/2020 ước đạt 146,1 nghìn tỷ đồng, bằng 11,6% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 11,7% dự toán, xấp xỉ cùng kỳ năm 2019; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13% dự toán, tăng 7,8%; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 13,8% dự toán, tăng 7,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 11% dự toán, tăng 13,8%; thuế bảo vệ môi trường đạt 8,3% dự toán, tăng 74,8%; các loại phí, lệ phí đạt 9,9% dự toán, giảm 3,8% so cùng kỳ năm 2019.

Thu từ dầu thô, trong tháng 1/2020 ước đạt 5,6 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9% dự toán, tăng 33,7% so cùng kỳ năm 2019, chủ yếu do phát sinh thu từ nguồn kết dư chi phí năm 2019 của liên doanh Vietsopetro (2,7 nghìn tỷ đồng).

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 22 nghìn tỷ đồng, bằng 6,5% dự toán, giảm 34,8% so cùng kỳ năm 2019, do tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 01 ước giảm 15,1% so với tháng 12/2019 và giảm 12,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN trong tháng 1/2020 ước đạt 98,6 nghìn tỷ đồng, bằng 5,6% dự toán, đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, đảm bảo an sinh xã hội, tập trung đảm bảo kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng thụ hưởng để vui đón Tết Canh Tý 2020; đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tháng 1/2020  tổng thu NSNN ước đạt 166,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11% dự toán, tăng 4,8% so cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã xuất cấp 7,75 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp giáp hạt đầu năm 2020 và 37,56 nghìn hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Riêng chi đầu tư phát triển, do trong tháng 1 các bộ, ngành địa phương tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2019 (ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 đến hết tháng 01/2020 đạt 73-75% dự toán); đồng thời, đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi tháng 1 đạt thấp (xấp xỉ 1% dự toán).

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Mặc dù tiến độ chi đầu tư phát triển tháng 1 đạt thấp, để đảm bảo nguồn thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn và góp phần định hướng sự phát triển của thị trường, cơ cấu lại nợ công.

Qua đó, trong tháng 1 Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 28,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 14,7 năm, lãi suất bình quân 3,27%/năm (năm 2019 kỳ hạn bình quân là 13,44 năm, lãi suất bình quân là 4,51%/năm).

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã thực hiện phát hành 9.090 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để nhận nợ năm 2020 với Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Khoản đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động có thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 trở về trước được thực hiện theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM