VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Từ năm 2021, thực hiện đánh giá, công bố xếp hạng chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ năm 2021, thực hiện đánh giá, công bố xếp hạng chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo kết luận về Chính phủ điện tử tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương ngày 22/9.

Nghiên cứu phương án quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Tính đến hết tháng 8/2020, có 200 thủ tục hành chính kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

Chính phủ Việt Nam đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản

Chính phủ nhất quán quan điểm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô

Tại thông báo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số quốc gia giai đoạn mới.

Cụ thể, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số, trong đó lồng ghép các nội dung Chính phủ điện tử/chính quyền điện tử, Chính phủ số/chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số. Thời hạn hoàn thành là trong quý III/2020.

Các bộ, ngành, địa phương tiếp tục duy trì và phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội sau thời gian dịch bệnh Covid-19. Đây là bước chuẩn bị cho quá trình chuyển sang một trạng thái bình thường mới, khi các hoạt động của mỗi cơ quan, tổ chức được chuyển dần lên môi trường số, dựa trên nền tảng công nghệ số.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo, bắt đầu từ năm 2021, sẽ đánh giá, công bố xếp hạng chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương hàng năm. Để thực hiện được việc này, Bộ Thông tin và Truyền thông phải khẩn trương xây dựng, công bố Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của quốc gia, từng ngành, từng địa phương trong năm 2020.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì việc rà soát, tổng hợp, đề xuất bổ sung quy hoạch và thành lập các khu công nghệ thông tin tập trung, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan xây dựng “Đề án phát triển kinh tế số Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định..

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM