VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên - Huế rà soát thủ tục thanh toán cho khách hàng

Ứng dụng công nghệ thông tin tại Kho bạc Nhà nước Thừa Thiên – Huế

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mặt hoạt động nghiệp vụ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thừa Thiên – Huế luôn chú trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin; hoàn thiện các quy định đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu…

Hoạt động kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho Bạc Nhà Nước Trà Vinh

Kho bạc Nhà nước công bố tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 4/2019

Kho bạc Nhà nước huy động 2.820 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Thường xuyên rà soát, cập nhật, nâng cấp ứng dụng

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu chi ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính; Triển khai Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, thời gian qua, KBNN Thừa Thiên – Huế đã đẩy mạnh hiện đại hóa công tác thu, đa dạng phương thức thu, triển khai ứng dụng trao đổi thông tin thu nộp thuế giữa cơ quan thuế - hải quan - kho bạc - tài chính.

Đồng thời, thực hiện các chương trình ứng dụng quản lý chi và quyết toán ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả kết nối điện tử giữa ngân hàng thương mại, KBNN và cơ quan Tài chính để giảm các thủ tục hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn và các hoạt động nội bộ.

Đặc biệt, bám sát chỉ đạo của KBNN Trung ương (Cục Công nghệ Thông tin KBNN) KBNN Thừa Thiên – Huế thường xuyên rà soát, cập nhật nâng cấp các chương trình ứng dụng phục vụ cho các hoạt động nghiệp vụ KBNN, hoạt động chuyên môn của ngành trên địa bàn và bảo đảm an toàn thông tin trong hệ thống.

Cùng với đó, luôn duy trì và bảo đảm thông suốt hệ thống Hạ tầng truyền thông Bộ Tài chính đặt tại KBNN Tỉnh; Quản trị cơ sở dữ liệu đúng quy trình hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin KBNN; Chủ động cung cấp, khai thác thông tin về hoạt động ngân sách Nhà nước tại địa phương cho cơ quan tài chính, thuế, hải quan; truyền tin báo cáo kịp thời cho KBNN.

Chú trọng triển khai một số giải pháp trọng tâm

Ý thức được vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn bảo đảm an toàn thông tin trong hệ thống, thời gian tới, KBNN Thừa Thiên – Huế tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn thiện các quy định đảm bảo an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mặt hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Thứ hai, triển khai tối ưu kênh hệ thống thông tin, phục vụ cho hoạt động nghiệp vụ KBNN. Bảo trì, sửa chữa hệ thống công nghệ thông tin phục vụ tốt công tác.

Thứ ba, tăng cường an ninh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hạ tầng truyền thông, cơ sở dữ liệu thông qua việc chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn bảo mật trong hệ thống KBNN.

Thứ tư, tiếp tục đầu tư thiết bị, rà soát hoàn thiện các giải pháp bảo mật, khắc phục kịp thời các lỗ hổng có khả năng thâm nhập.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM