VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: 22 NGÀNH NGHỀ

Dự kiến bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Dự kiến bãi bỏ 22 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Trong quý I/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, đề xuất bãi bỏ 22 ngành nghề; sửa đổi 4 ngành nghề và bổ sung 3 ngành nghề trong Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện ban hành tại Phụ lục kèm theo Luật Đầu tư