VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BÃI BỎ

Quy định mới về thủ tục nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Quy định mới về thủ tục nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

Ngày 09/3/2017, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 04/2017/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2011/TT-BCT quy định bổ sung thủ tục nhập khẩu xe ô tô chở người loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống.

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Ngày 29/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2808/QĐ-BTC về bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ gì?

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được hỗ trợ gì?

Vừa qua, Bộ KH&CN ban hành Thông tư 19/2016/TT-BKHCN về quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa

Thông tư 36/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công thương Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương chính thức có hiệu lực từ ngày 10/2/2017 đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, hàng hóa.

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 23/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Thông qua danh mục 243 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

Với 410/456 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 83,16% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư số 67/2014/QH13.

Quản lý Phần mềm kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Quản lý Phần mềm kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Ngày 25/10/2016, Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành Thông tư số 158/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác Phần mềm Tổng hợp số liệu kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để cập nhật, tổng hợp thông tin tài sản, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản hạ tầng giao thông đường bộ.

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực thuế

Ngày 21/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2280/QĐ-BTC công bố 11 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (kèm theo các phụ lục).

Cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp quốc phòng, an ninh

Ngày 17/10/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 151/2016/TT-BTC hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ.

Quy định mới về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Quy định mới về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô

Ngày 16/9/2016, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BTC quy định về chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh lãnh đạo của Bộ.

Sửa đổi một số điều của thông tư số 133/2014/TT-BTC

Sửa đổi một số điều của thông tư số 133/2014/TT-BTC

Ngày 3/6/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2016/TT-BTC sửa đổi một số điều của thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Bãi bỏ thêm 2 thủ tục hành chính thuế

Bãi bỏ thêm 2 thủ tục hành chính thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định số 832/QĐ-TTg công bố 6 thủ tục hành chính sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Bãi bỏ Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Bãi bỏ Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về phòng chống rửa tiền, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24-9-2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Bãi bỏ Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Bãi bỏ Thông tư 148/2010/TT-BTC hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Đáp ứng yêu cầu của thực tiễn về phòng chống rửa tiền, vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24-9-2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền

Bãi bỏ Thông tư hướng dẫn về phòng, chống rửa tiền

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Quyết định 1336/QĐ-BTC bãi bỏ toàn bộ Thông tư 148/2010/TT-BTC ngày 24-9-2010 hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền đối với lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và trò chơi giải trí có thưởng.

Công bố điều kiện của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Công bố điều kiện của 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

(Taichinh) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố danh mục các điều kiện kinh doanh đối với toàn bộ 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

  Sửa đổi hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Sửa đổi hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

(Taichinh) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp.

Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế

Những điểm mới trong thủ tục hành chính về Thuế

(Tài chính) Bãi bỏ, đơn giản nhiều bảng kê; làm rõ căn cứ xác định thuế hộ nộp thuế khoán được miễn, giảm; sửa đổi, bổ sung nội dung về khai, nộp thuế TNCN theo hướng đơn giản hơn;… là những điểm mới nổi bật được quy định trong Thông tư 119/2014/TT-BTC vừa ban hành.

Thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí: Những vấn đề đặt ra

Thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí: Những vấn đề đặt ra

(Tài chính) Qua 12 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí đã đạt được những kết quả khả quan nhất định với số thu vào ngân sách nhà nước năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trên thực tế, hiện nay đang tồn tại quá nhiều loại phí và lệ phí gây gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp. Bài viết phản ánh kết quả đã đạt được, phân tích tồn tại, hạn chế, từ đó đề ra các giải pháp hữu hiệu để loại bỏ những bất cập về phí, lệ phí.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

(Tài chính) Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động là cần thiết. Tuy nhiên, yếu tố con người thực thi cũng rất quan trọng. Thực tế cho thấy nhũng nhiễu và “đẻ” thêm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp là do con người tạo ra. Vì vậy, cần phải có chính sách để giám sát cơ chế hoạt động thực thi chính sách, pháp luật. Có như vậy những cải cách thủ tục, những chế định của luật mới vận hành đúng hướng và hiệu quả.