VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 25/10/2017, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tạp chí điện tử Tài chính trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Hướng dẫn mới về xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính

Hướng dẫn mới về xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

Xây dựng tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương ngày càng tinh gọn

Xây dựng tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương ngày càng tinh gọn

Ban Tổ chức Trung ương vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đánh giá và tôn vinh kịp thời cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

Đánh giá và tôn vinh kịp thời cống hiến của các thế hệ cán bộ ngành Tài chính

(Tài chính) Việc triển khai công tác khen thưởng thành tích kháng chiến và khen thưởng quá trình đóng góp cống hiến luôn được lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, chỉ đạo cơ quan TĐKT thực hiện.