VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

 Tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Tăng tính minh bạch, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư

Hiện nay, các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế đã được hầu hết các quốc gia trên thế giới áp dụng theo những cách thức khác nhau, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp (DN) niêm yết cũng như nền kinh tế.

Bước tiến mới trong lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Bước tiến mới trong lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế tại Việt Nam

Ngày 08/11/2018, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế ICC-Sydney, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ về Chứng chỉ phối hợp lập báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Việt Nam hướng đến chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế

Việt Nam hướng đến chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế

(Tài chính) Cùng với việc Bộ Tài chính có những bước tiến mới về hoàn thiện về Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và hướng đến chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc Tế (IFRS), các chuyên gia trong ngành tài chính nay có thể tiếp cận chuẩn mực quốc tế với sự ra mắt chứng chỉ Diploma về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế của ACCA tại Việt Nam.