VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BẢO LÃNH

Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Ngày 27/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Huy động 2.000 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành

Ngày 21/6/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 2.000 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (600 tỷ), 5 năm (1.200 tỷ) và 15 năm (200 tỷ).

40% tiền phí cho vay lại nộp vào Quỹ Tích lũy trả nợ

40% tiền phí cho vay lại nộp vào Quỹ Tích lũy trả nợ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh giai đoạn 2016-2020

Quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh giai đoạn 2016-2020

Ngày 20/5/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 74/2016/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng số tiền thu được từ phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2016-2020.

5 bước đàm phán về giám định và trách nhiệm hàng lỗi trong hợp đồng ngoại thương

5 bước đàm phán về giám định và trách nhiệm hàng lỗi trong hợp đồng ngoại thương

Trong thương mại quốc tế, rủi ro phát sinh từ hàng hoá không đạt chất lượng yêu cầu và bị từ chối luôn thường xuyên diễn ra. Các bên có thể hạn chế rủi ro cho mình bằng cách đàm phán hợp đồng.

Giải quyết tranh chấp tín dụng bằng trọng tài

Giải quyết tranh chấp tín dụng bằng trọng tài

Ngân hàng nên tận dụng ưu điểm trên bằng cách chọn phương thức giải quyết bằng trọng tài để dễ có và nhanh có một phán quyết có giá trị thi hành nhằm sớm thu hồi nợ.

Quy chế trao đổi thông tin thu nộp thuế trên tờ khai điện tử

Quy chế trao đổi thông tin thu nộp thuế trên tờ khai điện tử

Về tổ chức thực hiện, quy chế quy định: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện vận hành hệ thống thông tin phục vụ thu nộp thuế qua ngân hàng bằng phương thức điện tử triển khai tại đơn vị đúng quy định; đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời các thông tin đã cung cấp và xử lý trong quá trình trao đổi với hệ thống thông tin của các ngân hàng.

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp

Ngày 26/2/2016, NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp (DN).

Quy chế trao đổi thông tin thu nộp thuế trên tờ khai điện tử

Quy chế trao đổi thông tin thu nộp thuế trên tờ khai điện tử

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 384/QĐ-TCHQ ngày 4-3-2016 về quy chế trao đổi thông tin tờ khai hải quan điện tử, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác, bảo lãnh thuế đối với hàng hóa XNK và thu nộp tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với các cơ quan quản lý thu qua Cổng thanh toán điện tử của Tổng cục Hải quan.

Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Huy động 600 tỷ đồng trái phiếu do NHCSXH phát hành

Ngày 25/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 600 tỷ đồng gồm 2 loại kỳ hạn: 3 năm (300 tỷ), 5 năm (300 tỷ).

Hướng dẫn thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Hướng dẫn thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

Ngày 19/1/2015, Bộ Tài chính vừa ban hànhThông tư số 10/2016/TT-BTC hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh.

Huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Ngày 19/1/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 5.250 tỷ đồng gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (2.500 tỷ), 5 năm (2.500 tỷ) và 15 năm (250 tỷ).

Quy định về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 2016

Quy định về giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước 2016

Ngày 31/12, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 2525/QĐ-TTg giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và tín dụng chính sách xã hội năm 2016 cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.

SBT sẽ có biến động lớn về nhân sự

SBT sẽ có biến động lớn về nhân sự

Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015-2016 mà CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) vừa công bố cuối tuần qua, năm tài chính từ ngày 1/7/2015 đến 30/6/2016, Công ty đặt kế hoạch tiêu thụ 204.650 tấn đường, với tổng doanh thu 3.306 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 220 tỷ đồng.

Huy động thành công 700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 7,30%/năm

Huy động thành công 700 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 7,30%/năm

Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa huy động thành công 700 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm.

Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Huy động 1.200 tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Ngày 02/11/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 1.500 tỷ đồng, gồm 3 loại kỳ hạn: 3 năm (1.000 tỷ), 5 năm (200 tỷ) và 15 năm (300 tỷ).

Huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu do VDB phát hành

Ngày 22/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

Huy động 50 tỷ đồng trái phiếu do  Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Huy động 50 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Ngày 09/10/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.

4 ngân hàng sẽ mở rộng thu nộp thuế trên toàn quốc

4 ngân hàng sẽ mở rộng thu nộp thuế trên toàn quốc

Tổng cục Hải quan vừa có công văn thông báo, đồng ý để 4 ngân hàng thương mại cổ phần: ACB, SCB, ABBank và BTMU được triển khai mở rộng thanh toán thu nộp thuế, bảo lãnh thuế bằng phương thức điện tử với cơ quan Hải quan trên toàn quốc.

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Huy động 300 tỷ đồng trái phiếu do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành

Ngày 19/8/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành.