VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH

Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Ngày 26/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 76/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế

Ngày 1/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Quản lý nguồn NSNN hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Quản lý nguồn NSNN hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Ngày 17/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe và chi phí điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Quản lý các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách

Quản lý các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách

Ngày 17/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 72/2017/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tài chính

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 của Bộ Tài chính

Ngày 11/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1284/QĐ-BTC kèm theo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 và giai đoạn đến năm 2020 của Bộ Tài chính.

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán

Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán

Ngày 11/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1282/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động niêm yết chứng khoán trên sở giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú

Hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú

Ngày 27/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Quản lý phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Quản lý phí xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Ngày 19/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

Chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức sử dụng lao động người dân tộc thiểu số

Ngày 13/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 58/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách hỗ trợ tài chính cho tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn.

Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 5/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1043/QĐ-BTC về việc công bố danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Hướng dẫn kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

Ngày 02/6/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 57/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BTC ngày 17/01/2014 hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy

Ngày 24/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 942/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quy định về mẫu, chế độ quản lý và sử dụng tờ khai hải quan

Quy định về mẫu, chế độ quản lý và sử dụng tờ khai hải quan

Ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 52/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng Tờ khai Hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh.

Hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Hướng dẫn hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Ngày 19/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2012/TT-BTC ngày 19/7/2012 của Bộ Tài chính.

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Ngày 15/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ

Ngày 12/5/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 46/2017/TT-BTC hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

Ngày 28/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán

Ngày 27/4/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 36/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quản lý phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Quản lý phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Ngày 21/4/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thuế giao dịch tài chính sẽ đóng góp cho ngân sách châu Âu

Thuế giao dịch tài chính sẽ đóng góp cho ngân sách châu Âu

Bộ trưởng Tài chính Áo Hans Joerg Schelling cho biết nguồn thu từ thuế giao dịch tài chính sẽ được chuyển vào ngân sách của châu Âu và bù đắp những khoản đóng góp của các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU).