VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: BỘ TRƯỞNG TÀI CHÍNH

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Ngày 23/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 326/2016/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia

Ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 322/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao áo cứu sinh dự trữ quốc gia.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia

Ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 321/2016/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phao tròn cứu sinh dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới 2017

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng gửi Thư chúc mừng năm mới 2017

Nhân dịp năm mới 2017 và đón Xuân Đinh Dậu, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và nhân danh cá nhân, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã gửi Thư chúc mừng năm mới tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Tạp chí Tài chính trân trọng đăng tải toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa

Phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh TP. Biên Hòa

Ngày 8/12/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 318/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 37/2014/TT-BTC ngày 25/3/2014 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

Quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài

Quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài

Ngày 22/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 311/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 125/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 307/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền.

Quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Quản lý nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 306/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 305/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số.

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 304/2016/TT-BTC kèm theo Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 290/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung, kịch bản trò chơi điện tử trên mạng.

Quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

Quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 288/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; phí thẩm định nội dung chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên vật liệu khác.

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Ngày 15/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 287/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 285/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y.

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 270/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 278/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, kiểm toán

Ngày 14/11/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 271/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán.