VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động  của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bài viết nghiên cứu về các yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2007 - 2017 theo phương pháp hồi quy Tobit. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi các nhân tố: Tỷ lệ tiền gửi khách hàng trên tổng tài sản; tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và quy mô tổng tài sản; tỷ lệ giữa tài sản thanh khoản và tổng tài sản...