VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CĂN CỨ TÍNH THUẾ; GIÁ TÍNH THUẾ

Thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, góp phần đảm bảo công bằng xã hội

Thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, góp phần đảm bảo công bằng xã hội

Xây dựng Dự án Luật thuế tài sản nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với tài sản, đồng thời có thêm nguồn lực đầu tư trở lại đất đai, điều tiết một phần nhỏ thu nhập của tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản nhà, đất, góp phần đảm bảo công bằng xã hội.