VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CẠNH TRANH

Phương pháp 5S giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh thời dịch Covid-19

Phương pháp 5S giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh thời dịch Covid-19

Theo các nhà nghiên cứu trên thế giới, 5S được xem như một cách tích cực giúp các doanh nghiệp ty nâng cao việc giữ gìn vệ sinh và bảo vệ môi trường, tạo môi trường làm việc an toàn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát như hiện nay.

 Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp trong các doanh nghiệp nhà nước

(Tài chính) Quản trị chiến lược, tài chính và nhân lực là những yếu tố quan trọng tạo nên hiệu quả, thành công, phát triển bền vững của doanh nghiệp nhà nước nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, hội nhập quốc tế sâu rộng của Việt Nam hiện nay.

Tỷ giá 2014 sẽ thế nào?

Tỷ giá 2014 sẽ thế nào?

(Tài chính) Tài khoản vãng lai và lạm phát ổn định đang hỗ trợ tốt cho VND. Nhưng, nếu nới lỏng tiền tệ thì diễn biến này chỉ là ngắn hạn.