VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trong trường hợp nào?

Hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng trong trường hợp nào?

Kể từ ngày 1/1/2021, quyết định hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ được áp dụng theo quy định mới của Luật Chứng khoán.

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Trường hợp nào sẽ bị đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng?

Kể từ ngày 01/01/2021, việc đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng sẽ thực hiện theo các quy định mới. Cụ thể, Điều 27, Luật Chứng khoán cũng quy định rõ các trường hợp đình chỉ chào bán chứng khoán, phương thức công bố việc đình chỉ và hủy đình chỉ chào bán chứng khoán ra công chúng...

Chuẩn hóa điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Chuẩn hóa điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng

Tại Dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) đang trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng đã được chuẩn hóa phù hợp với từng loại chứng khoán và được sửa đổi theo hướng cụ thể hơn nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.