VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: CHẤT LƯỢNG KIỂM TOÁN

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính từ quan điểm kiểm toán viên

Kiểm toán giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng báo cáo tài chính, là nền tảng cho sự công khai minh bạch về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Do vậy, nghiên cứu này tập trung tìm hiểu các nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán từ quan điểm của kiểm toán viên. Kết quả cho thấy, có 5 yếu tố tác động đến chất lượng kiểm toán theo mức độ giảm dần bao gồm: Năng lực của kiểm toán viên, Tính độc lập, Phí kiểm toán, Quy mô doanh nghiệp kiểm toán và Hệ thống kiểm soát chất lượng của doanh nghiệp kiểm toán.

Ảnh hưởng của giới tính kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán – nghiên cứu tại Việt Nam

Ảnh hưởng của giới tính kiểm toán viên đến chất lượng kiểm toán – nghiên cứu tại Việt Nam

Nghiên cứu này được tiến hành với một mẫu gồm 152 doanh nghiệp tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2014 – 2018 và sử dụng chất lượng báo cáo tài chính của khách hàng làm thước đo chất lượng kiểm toán để đánh giá những ảnh hưởng của giới tính kiểm toán viên đến chất lượng dịch vụ kiểm toán. Kết quả nghiên cứu cho thấy, kiểm toán viên nữ cung cấp chất lượng kiểm toán cao hơn kiểm toán viên nam. Nghiên cứu này giúp các công ty lựa chọn kiểm toán viên phù hợp, phân công nhân sự và có các cách thức để kiểm soát chất lượng.

Mối quan hệ giữa luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán

Mối quan hệ giữa luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán

Một trong những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiếm toán là tính độc lập của kiểm toán viên. Nhiều quốc gia đã ban hành các quy định về luân chuyển kiểm toán viên, tuy nhiên, quy định này đã dẫn đến nhiều cuộc tranh luận giữa các nhà nghiên cứu, quản lý cũng như các hội nghề nghiệp. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, kết quả nghiên cứu này cho thấy, không có mối liên hệ giữa việc luân chuyển kiểm toán viên và chất lượng kiểm toán tại các công ty niêm yết ở Việt Nam.

Chất lượng kiểm toán do ai?

Chất lượng kiểm toán do ai?

Phó tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Trần Anh Quân cho rằng, vấn đề mấu chốt đối với chất lượng kiểm toán đó chính là tính độc lập của kiểm toán viên.